ABN AMRO MeesPierson neutraal over aandelenregio’s VS, Europa en opkomende markten

Private bank neemt winst op aandelen uit opkomende markten – ABN AMRO MeesPierson neemt een neutrale regiopositie in ten opzichte van aandelen uit de Verenigde Staten, Europa en opkomende markten. Hiertoe neemt de private bank van ABN AMRO winst op aandelen uit opkomende markten. De opbrengst wordt belegd in de VS. Ondanks de aanpassing naar een neutrale positie voor regionale aandelenmarkten, blijft de bank overall positief over aandelen. ABN AMRO MeesPierson houdt vast aan haar voorkeur voor aandelen boven obligaties.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “De vooruitzichten voor aandelen blijven gunstig. Wel hebben zowel opkomende als ontwikkelde markten te maken met intrinsieke zwakheden. Zo zijn opkomende markten erg gevoelig voor het verkrappende monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve en fluctuaties van de Amerikaanse dollar. Daarnaast lijken Europese markten in vergelijking met de VS aantrekkelijk, maar is onderliggend het beeld economisch en qua bedrijfswinsten in Europa zwakker. Hoewel Amerikaanse markten vanuit waarderingsoogpunt weer relatief duur zijn, zijn ze al wel enige tijd – vooral in de technologiesector – toonaangevend.”

Vervolg na advertentie


ABN AMRO MeesPierson neutraal over aandelenregio's VS, Europa en opkomende markten

Van geweldig naar goed

ABN AMRO MeesPierson signaleert dat de mondiale economie sterk blijft groeien, het beleid van centrale banken ondersteunend blijft en de fundamenten van bedrijven solide zijn. Ondanks deze positieve kenmerken is het allemaal iets minder rooskleurig dan vorig jaar. Ralph Wessels: “Geweldig is goed geworden. Het verminderde sentiment is grotendeels te wijten aan een toegenomen marktvolatiliteit en geopolitieke spanningen. Ook heeft Europa in het eerste kwartaal te maken gehad met een verminderde economische groei, al is het niet de verwachting dat dit doorzet. Maar zelfs in een later stadium van de economische cyclus kunnen aandelenrendementen nog steeds aantrekkelijk zijn.”

Variatie in obligatieportefeuille

ABN AMRO MeesPierson noemt de obligatiemarkten ‘uitdagend’ nu rentes stijgen. Volgens de private bank komt het moment steeds dichterbij dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar obligatie-opkoopprogramma beëindigt. Dit maakt het aantrekkelijk om de obligatieportefeuille meer te variëren. Dit kan door posities in euro-bedrijfsobligaties terug te schroeven en door de obligatieportefeuille meer internationaal te spreiden. Ook kan gekeken worden naar andere obligatiesegmenten – obligaties met andere risicokenmerken die nog steeds rendementspotentieel hebben. Momenteel zijn binnen het segment opkomende markten de onderlinge verschillen gegroeid. De oorzaak is een combinatie van de sterkere dollar, geopolitieke spanningen en specifieke problemen in verschillende landen (zoals Argentinië). Aangezien het fundament van obligaties in opkomende markten sterk blijft, blijft ABN AMRO MeesPierson positief over dit segment.

Volg de aandelen en beurzen op het beursforum >