ABN AMRO MeesPierson minder positief over aandelen opkomende markten

  • Neutrale visie op zowel ontwikkelde als opkomende markten in aandelenportefeuille
  • Europese aandelenmarkt heeft op termijn meer potentie door cyclisch karakter
  • Hogere inflatie richting de zomer, maar niet van structurele aard

Hogere rentes en sterkere dollar ongunstig voor opkomende markten

ABN AMRO MeesPierson heeft haar regiovisie op aandelen gewijzigd door het belang in opkomende markten af te bouwen ten gunste van Europa. Voor alle drie de aandelenregio’s, dus ook de VS, hanteert de private bank nu een neutrale visie. “Hoewel de lange-termijnvooruitzichten voor opkomende markten goed blijven, zijn hogere rentes en een sterkere dollar nadelig voor de regio,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Daarnaast denken wij dat de Europese markt meer potentie heeft. Gezien het meer cyclische karakter van de Europese aandelenmarkt liggen daar kansen om te profiteren van het verwachte economische herstel. Daarom doen wij beleggers de suggestie om hun positie in Europese aandelen licht te verhogen, en wat winst te nemen op aandelen uit opkomende markten.”


ABN AMRO MeesPierson minder positief over aandelen opkomende markten

Positieve visie op aandelen gehandhaafd

Afgezien van de aanpassingen op regioniveau handhaaft ABN AMRO MeesPierson haar bestaande beleggingsstrategie: de private bank heeft een voorkeur voor aandelen (bescheiden overwogen) ten opzichte van obligaties (neutraal). Op sectorniveau ziet ABN AMRO MeesPierson de prestaties sterk uiteenlopen. Cyclische sectoren – marktsegmenten die gevoelig zijn voor de stand van de economie – doen het duidelijk beter dan de defensievere sectoren. De private bank houdt daarom vast aan een cyclisch accent met een positieve visie op de sectoren financiële instellingen, industrie, luxegoederen & diensten, basismaterialen en gezondheidszorg.

Omstandigheden in obligatiemarkten blijven uitdagend

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar neutrale visie op obligaties. De private bank benadrukt dat de omstandigheden in de obligatiemarkt uitdagend zijn. De lage rentes en risicopremies op vrijwel alle kredietwaardige euro-bedrijfsobligaties (investment-grade) zijn nog wel een beter alternatief voor staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone, maar bieden beleggers weinig kans op een fatsoenlijk rendement. Daarom houdt ABN AMRO MeesPierson een voorkeur voor hoger renderende obligaties zoals schuldpapier uit opkomende landen en minder kredietwaardige high-yield bedrijfsobligaties.

Recent is de focus van beleggers, met economisch herstel in aantocht, verschoven naar stijgende rentes en hogere inflatieverwachtingen. De private bank denkt dat de rentes nog iets verder kunnen stijgen en dat de inflatie richting de zomer kan gaan oplopen tot boven de 3% in de VS en rond de 2% in Europa. Een structureel hogere inflatie verwacht ABN AMRO MeesPierson echter niet. De rente op toonaangevende Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) kan tegen het einde van het jaar weer afzwakken, zo verwacht de bank.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum

DEEL MET VRIENDEN