ABN AMRO MeesPierson: ‘Het wordt een lange weg terug’

ABN AMRO MeesPierson put hoop uit de uitzonderlijke monetaire en fiscale stimulering die wereldwijd in de economie is gepompt. Maar de weg terug uit de lockdowns wordt voorzichtiger en trager dan aanvankelijk aangenomen. De herstart van de wereldeconomie na een pandemie is onontgonnen terrein. Niettemin houdt de private bank van ABN AMRO scherp in de gaten of er zich kansen of risico’s aandienen. Vooralsnog blijft de bank neutraal over aandelen en terughoudend in staatsobligaties.

Iedere week dat de lockdowns langer duren, zorgt voor nog lagere, verwachte economische groei en is er een domino-effect aan negatieve gevolgen, stelt ABN AMRO MeesPierson. De private bank voorziet voor zowel het eerste als tweede kwartaal van dit jaar een negatieve economische groei in de VS en Europa. Daarna volgt in het derde kwartaal automatisch een economisch herstel. De productie is wereldwijd onderuitgegaan en de eurozone-indices voor productie en diensten bevinden zich op een dieptepunt. Waarschijnlijk, en in tegenstelling tot de VS en China, krijgt Europa na een opleving in het derde kwartaal, in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste van 2021 eveneens met negatieve groei te maken.


ABN AMRO MeesPierson: ‘Het wordt een lange weg terug’

Veerkrachtig

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie: “Ondanks de sombere economische groeiverwachtingen, blijken de aandelenmarkten verrassend veerkrachtig. Wel zijn er verschillen in de onderlinge koersontwikkeling. De Amerikaanse markt profiteert van de sterke weging van de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie. Europa en de opkomende markten blijven achter. Maar per saldo zijn de vooruitzichten voor de winstontwikkeling somber. De winstgroei komt nu onder druk en dat is nog maar het begin. Op dit moment is de winstgroeiverwachting ruim min 9 procent, waarbij we een daling naar min 20 procent heel goed mogelijk achten. De combinatie van verslechtering van de bedrijfswinsten en het herstel op de aandelenmarkten maakt dat de aandelenmarkten qua waardering nu in de buurt komen van het lange termijn historisch gemiddelde.”

Onder druk

ABN AMRO MeesPierson houdt vast aan de terughoudende visie op staatsobligaties. Staatsobligaties zijn nog altijd niet in trek (onderwogen). De private bank ziet dat investment grade-obligaties zich in Europa staande houden, mede dankzij de aankopen van de Europese Centrale Bank (ECB). ABN AMRO MeesPierson behoudt een lichte voorkeur (bescheiden overweging) voor schulden uit opkomende landen (EMD) boven high yield. Hoewel er voor de opkomende markten enige veerkracht wordt voorzien, is hier minder sprake van steun van centrale banken.

Olieschok

De Amerikaanse high yield-markt staat onder druk door de recente olieschok. De energiesector is namelijk goed voor circa 7 procent van de Amerikaanse high yield-benchmark (oftewel referentie-index). Gezien het overaanbod en de extreem lage prijs van de olie kunnen deze bedrijven ernstig in de problemen komen. ABN AMRO MeesPierson ziet vooralsnog geen reden om grondstoffen op te nemen in de portefeuille. Volgens de private bank moet er eerst economisch herstel komen, voordat de bank dit eventueel zou doen.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum