ABN AMRO MeesPierson accepteert zwaardere weging aandelen in portefeuille

Zwaardere aandelenweging door koersstijgingen: van ‘bescheiden overwogen’ naar ‘overwogen’. Aandelen houden voorkeur (overwogen) ten opzichte van obligaties (neutraal). Voorkeur voor sectoren met cyclisch accent blijft gehandhaafd.

Weging aandelen verschoven van ‘bescheiden overwogen’ naar ‘overwogen’

In de afgelopen maanden hebben aandelenmarkten terrein gewonnen, terwijl obligatiemarkten onder druk stonden. ABN AMRO MeesPierson ziet deze ontwikkelingen ook weerspiegeld in de beleggingsportefeuille: door de gunstige marktomstandigheden is het belang van aandelen in de portefeuille toegenomen, terwijl de obligatiepositie iets kleiner is geworden. De private bank ziet echter geen reden om posities af te bouwen of uit te breiden, aldus Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: “Wij hebben afgelopen maand geen actieve wijzigingen in de portefeuille aangebracht. Wel hebben we geaccepteerd dat aandelen door het positieve beurssentiment een zwaardere weging hebben gekregen in de portefeuille: ‘overwogen’ in plaats van ‘bescheiden overwogen.’” Onder de huidige omstandigheden voelt ABN AMRO MeesPierson zich er comfortabel bij om de portefeuillepositie mee te laten bewegen met de marktontwikkelingen: in de financiële markten overheerst optimisme nu de ontwikkelde economieën, vooral buiten Europa, opengaan. Herstellende vertrouwensindicatoren, stabiliserende lange rentes in de VS en een tot nu toe beter dan verwacht cijferseizoen dragen bij aan het positieve beurssentiment. Wessels: “Ondanks het risico van een correctie op korte termijn vanwege het doorgeschoten sentiment, zijn er sterke fundamentele indicatoren die een hogere allocatie naar aandelen op langere termijn rechtvaardigen. Zo blijven rentes relatief laag, handhaven overheden hun steunmaatregelen en centrale banken hun ruime monetaire beleid, en zal de wereldeconomie in de tweede jaarhelft gaan herstellen. Dit zal een positief effect hebben op bedrijfswinsten.”


ABN AMRO MeesPierson accepteert zwaardere weging aandelen in portefeuille

Neutrale regiovisie gehandhaafd

ABN AMRO MeesPierson houdt vast aan haar regiovisie op aandelen. Voor de drie aandelenregio’s – Europa, de VS en opkomende markten – handhaaft de bank haar neutrale visie. Op sectorniveau blijft ABN AMRO MeesPierson positief over sectoren met een cyclisch accent: financiële instellingen, industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen. De bank hanteert een overweging voor deze sectoren, evenals voor de sector gezondheidszorg. Communicatiediensten, consumptiegoederen en energie blijven onderwogen. ABN AMRO MeesPierson blijft een neutrale visie houden op de sectoren IT, nutsbedrijven en vastgoed.

Neutrale visie op obligaties blijft in stand

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar neutrale visie op obligaties. Binnen deze beleggingscategorie heeft de private bank in het veiligere obligatiesegment een voorkeur voor kredietwaardige eurobedrijfsobligaties; in het risicovollere obligatiesegment kiest de bank voor schuldpapier uit opkomende markten en high-yield bedrijfsobligaties.

Meer over beleggen op het beursforum

DEEL MET VRIENDEN


Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: