Aandeel Philips Lighting naar de beurs

Met de komst van het aandeel Philips Lighting zal een klein beetje historie uit Philips verdwijnen. In 1891 begon Philips namelijk met de productie van de alom bekende gloeilampen, dit was de oorsprong van lichtdivisie. De CEO van Philips, Frans van Houten, sprak dan ook van een historisch besluit voor het bedrijf. Met het opsplitsen in twee bedrijven kunnen beide bedrijven zich vooral toeleggen op waar zij in uitblinken, namelijk Philips met vooral technologie in de zorg en Philips Lighting dat zich voornamelijk op verlichting richt voor zowel consumenten als bedrijven.

Met de beursgang van het aandeel Philips Lighting brengt Philips minimaal 25 procent van de aandelen naar de beurs, het resterende deel zal in de komende jaren op de beurs worden verkocht. Met de opbrengst van de beursgang van de lichtdivisie kan Philips zich versterken in haar markt. Een consortium van banken onder leiding van Goldman Sachs en J.P. Morgan zal de beursgang gaan begeleiden.

Wat is de verwachting van het aandeel Philips Lighting?


De exacte datum van de beursgang is nog niet bekend maar topman van Houten liet al weten dat dit zeker in een rustiger beursklimaat zal zijn dan nu het geval is. Toch hoopt men voor het aanbreken van de zomer de beursgang af te hebben gerond. Volgens een aantal analisten kunnen beleggers alvast uitkijken naar een uitkering van 40 tot 50 procent van de winst. Daarnaast is de kans aanzienlijk dat het aandeel op termijn in de AEX index zal belanden wat weer meer interesse van zowel institutionele en particuliere beleggers zal trekken. Het hoofdkantoor van Philips Lighting zal in Eindhoven blijven, waar het bekende merk ook de oorsprong heeft.

Philips Lighting heeft een jaaromzet van bijna 7,5 miljard euro, zie onderstaand taartdiagram voor de verdeling. Met deze omzet is het bedrijf verreweg de grootste lichtproducent van de wereld. Volgens Goldman Sachs biedt dat kansen om deze positie te behouden wanneer er consolidatie in deze sector volgt. In een rapport dat Goldman Sachs heeft opgesteld voor geïnteresseerde beleggers geeft de zakenbank aan dat er tot 2020 een omzetgroei verwacht mag worden van 1 procent per jaar, dit op zichzelf is nog niet interessant genoeg maar door het besparen van kosten kan de winstgevendheid snel omhoog. De operationele marge kan hierdoor stijgen van nu nog 7,3 procent naar 11,2 procent in 2020.

aandeel Philips Lighting omzet

Het aandeel Philips Lighting zal een geschatte beurswaarde tussen de 4,4 en 5,6 miljard euro hebben. Wanneer Philips de eerste 25 procent aandelen naar de beurs brengt zal dit goed zijn voor een opbrengst van 1,1 tot 1,4 miljard euro. De zogenoemde prijsvork van de uiteindelijke prijs van het aandeel Philips Lighting zal in aanloop naar de uiteindelijk datum van de beursgang verder worden gespecificeerd en exacter worden aangegeven. Hierbij kan men er vanuit gaan dat wanneer er veel interesse is de prijs van het aandeel aan de bovenkant van de bandbreedte zal zijn en vice versa.

Philips heeft ook onderzocht om eventueel de lichtdivisie te verkopen aan een private partij maar dit liep tegen een aantal struikelblokken aan. Het grootste struikelblok was hier met name de beoogde prijs van ongeveer 5 miljard euro in combinatie met de schuldenlast van bijna 1 miljard euro. Een totaal bedrag van 6 miljard euro was teveel om op interesse te kunnen rekenen van private partijen.

Risico voor beleggers

Goldman Sachs merkt in hun rapport ook op dat er een risicofactor is voor het komende beursgenoteerde bedrijf. Zo bestaat een groot deel van de schulden uit ongedekte pensioenverplichtingen met een omvang van 538 miljoen euro. Daarbij komen ook nog 112 miljoen euro aan zorglasten voor gepensioneerden. Deze verplichtingen worden door Goldman Sachs als risicofactor meegegeven waar beleggers rekening mee moeten houden. Tegenover deze lasten is er echter ook nog vanwege pensioenen een openstaande belastingvordering in de VS van maar liefst 122 miljoen euro.

Internet of Things

Een grote toekomst voor Philips Lighting lijkt weggelegd in het zogenoemde Internet of Things en dan specifiek het verbinden van ledlampen met andere technologie. Zo is er bijvoorbeeld bediening van ledlampen op afstand of bediening met behulp van sensoren, etc. Natuurlijk spelen consumenten hier een belangrijke rol in maar misschien wel nog meer de omgeving waar consumenten in leven. Zo zijn er wereldwijd ongeveer 300 miljoen straatlampen waarvan ‘slechts’ 12 procent voorzien is van led en nog geen 2 procent van deze ledlampen is verbonden met een netwerk. Dit onderdeel van ‘smart cities’ is in ieder geval een enorme markt waarnaar steeds meer aandacht gaat omdat dit niet alleen een grote besparing van energie is maar vanzelfsprekend ook kosten voor deze energie drukt. Dat dit onderdeel voor Philips Lighting belangrijk is blijkt wel uit cijfers van de omzet, in 2014 was dit nog 34% van de omzet en in 2015 werd dit al 43%.

Philips Lighting krijgt hierin ook nog medewerking dankzij grote partners zoals netwerkleverancier Cisco, Google Nest, Apple en Vodafone. Daarnaast zijn ook bedrijven zoals IBM en Huawei geïnteresseerd in ‘smart cities’ maar deze bedrijven produceren zelf geen verlichting.

Bespreek het aandeel Philips Lighting op het beursforum >>>