De kracht van het rente op rente effect (samengestelde interest)

rentecurve ratio rendement intereset obligatie

Op het ogenblik dat u er voor kiest om geld op een spaarrekening te plaatsen ontvangt u op dat bedrag een bepaalde hoeveelheid aan rente. In het merendeel van de gevallen is het zo dat deze rente terug wordt bijgestort op de spaarrekening zelf. Dit zorgt er voor dat er ook over de verkregen rente nieuwe rente kan worden ontvangen. Voor beleggen geldt eigenlijk hetzelfde. U kunt er namelijk voor kiezen om de ontvangen rente op bijvoorbeeld een obligatie te gaan herbeleggen waardoor u ook over die rente opnieuw een extra rendement ontvangt. Meer voorkomend is het herbeleggen van ontvangen dividend, ook dit heeft een ‘rente op rente effect’. Een andere veelgebruikte benaming is samengestelde interest. Op deze manier neemt niet alleen uw vermogen structureel toe, daarnaast verhogen de opbrengsten zonder dat u genoodzaakt bent om met extra financiële middelen te gaan beleggen. Het rente op rente effect was ooit voor spaarders enigszins interessant maar nu met rentes dichtbij het nulpunt of in sommige gevallen zelfs negatief zijn het vooral beleggers die kunnen profiteren van de samengestelde interest.


De kracht van het rente op rente effect (samengestelde interest)

Rente op rente of rendement op rendement?

De benaming rente op rente heeft eigenlijk vooral betrekking tot het sparen. Op het ogenblik dat er geld wordt belegd is het zo dat er eigenlijk wordt gesproken van rendement op rendement. Het principe werkt echter hetzelfde. Dit betekent dat u over de beleggingen die u doet een bepaalde hoeveelheid aan rendement zal ontvangen. Vooral lange termijn beleggers profiteren hiervan, die laten het voordeel van tijd werken en jaarlijks een rendement op rendement geeft uiteindelijk een exponentiële groei zoals onderstaande grafiek laat zien.

Dit lijkt op het eerste zicht misschien slechts een klein verschil, maar over de lange(-re) termijn kan het extra rendement dat u op deze manier kan behalen echt zeer significant oplopen. Wanneer u jarenlang de verworven rendementen terug door laat werken kunt u vaststellen dat er sprake is van een zogenaamd sneeuwbaleffect. Uw beleggingen groeien dus met andere woorden steeds harder terwijl er geen extra financiële inbreng meer is vereist. Dit betekent uiteraard niet dat u er niet voor kan kiezen om alsnog extra te investeren.

Samengestelde interest dividenden
Samengestelde interest

Hoe kunt u het rente op rente effect berekenen?

Bovenstaande informatie zal voor veel mensen reeds vrij duidelijk zijn. Toch is het best mogelijk dat u behoefte zal hebben aan een concreet voorbeeld. We gaan er in dit voorbeeld even vanuit dat er een bedrag wordt belegd met een waarde van 1.000 euro. Op het belegde bedrag van 1.000 euro wordt er een jaarlijks rendement behaald van 4 procent. Dit rendement laat u staan voor een periode van 15 jaar. Er wordt tijdens deze periode ook op geen enkel moment geld opgenomen. Reeds na enkele jaren kunt u vaststellen dat het bedrag een aardige vlucht zal nemen. Het is op dat moment dat het rente op rente effect of rendement op rendement echt duidelijk zal worden. Het bedrag dat u heeft ingelegd van 1.000 euro groeit binnen een periode van 15 jaar dan ook uit tot een bedrag van 1.800 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke inleg die u heeft gedaan.

Tijd speelt altijd in uw voordeel

Er wordt aan mensen die gaan beleggen steevast benadrukt dat beleggen iets is wat eigenlijk dient te gebeuren over een lange(-re) termijn. Dit geldt zeker voor het geval als u optimaal wilt kunnen profiteren van het rente op rente effect. Hoe langer u het geld vast laat staan, des te hoger het rendement zal oplopen. Uiteraard is ook het startbedrag op dit vlak voor een groot deel bepalend voor de uitkomst van het absolute rendement.

Meer over de beurs en beleggen op het beursforum

DEGIRO LYNX Binck Bolero
Aandelen ING à €1.000 €2,30 €6,00 €8,00 €7,50
Aandelen Inbev €10.000 €5,00 €6,00 €16,00 €15,00
Turbo à €1.000 €2,30 €5,40 €8,00 €7,50
1 calloptie AEX €0,95 €0,99 €2,75 €3,00
Beleg met lage tarieven, klik voor meer informatie

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.