Quintet presenteert 5 standpunten over wereldeconomie en markten in 2021

Quintet Private Bank

Na de steilste recessie van de afgelopen eeuw en een winter van strenge lockdowns trekt de wereldeconomie flink aan zodra de maatregelen worden versoepeld. In 2021 kan het wereldwijde bbp met meer dan 5% stijgen, met als drijvende krachten de grootschalige distributie van een Covid-19-vaccin, aanhoudende stimuleringsmaatregelen en een grotere politieke stabiliteit.

Deze winter kijkt de Europese private bank met vertrouwen naar de toekomst, 
en verwacht versnellend wereldwijd herstel in de lente.

Onder deze gunstige omstandigheden aan het begin van het nieuwe jaar lijken met name Amerikaanse aandelen en die van opkomende markten, high-yield obligaties, staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta en alternatieve beleggingen aantrekkelijk voor een uitgebalanceerde portefeuille. Op de langere termijn blijven technologiebeleggingen uitzonderlijk goed presteren.

Dit is de visie van Bill Street, Group Chief Investment Officer van Quintet Private Bank. Vandaag lanceert Quintet Counterpoint 2021: de jaarlijkse analyse van de wereldeconomie, financiële markten en belangrijkste beleggingscategorieën.

Ervan uitgaande dat de wereldbevolking langzaam maar zeker wordt gevaccineerd – met voorrang voor risicogroepen – belicht Street Quintets vijf belangrijkste stellingen voor de komende 12 maanden en de bijbehorende gevolgen voor beleggers.


Quintet presenteert 5 standpunten over wereldeconomie en markten in 2021

1) De lente komt eraan: het is niet te vroeg om te beleggen in de eerste fase van de cyclus

Beleggingen die zijn gericht op versnellende groei, zoals aandelen, zullen waarschijnlijk goede resultaten opleveren aan het begin van de nieuwe cyclus. Aandelen van kleinere en meer cyclische bedrijven kunnen daarbij ook op de belangstelling van beleggers rekenen, terwijl de lage waarderingen van bedrijven van mindere kwaliteit zullen verbeteren. Terwijl veilige-havenbeleggingen hun aantrekkingskracht verliezen, zal de dollar verder verzwakken, waarschijnlijk ten gunste van opkomende markten. Ook goud verliest in het vroege stadium van de cyclus iets van zijn glans.

2) De eeuwige nul: centrale banken houden de reële rente waarschijnlijk zo laag mogelijk

Lage reële rentes betekenen dat de discontorente die wordt toegepast op risicovolle beleggingen lager is dan in andere cycli, met hogere waarderingen tot gevolg. In de eerste fase van de cyclus kunnen beleggingen die sterk gerelateerd zijn aan aantrekkende economische activiteiten bovengemiddeld presteren, zoals waardeaandelen. Op de middellange termijn blijven groeiaandelen, zoals die in de technologiesector, profiteren van zeer lage rentes. Private equity, onderhands krediet, durfkapitaal, beleggingen op het kruispunt van duurzaamheidsthema’s binnen infrastructuur en onroerend goed en hedgefondsen met meerdere strategieën hebben waarschijnlijk een positief effect op het totale rendement.

3) Big government: gecoördineerd monetair- en begrotingsbeleid zal waarschijnlijk een nog grotere rol spelen

Het Europese herstelfonds van €750 miljard is niet alleen bedoeld om extra overheidsuitgaven te financieren, maar ook om investeringen te doen (gefinancierd door gezamenlijk uitgegeven obligaties). Dit pakket effent het pad voor aanvullende budgettaire integratie en zal tot een koersstijging van de euro leiden, zowel ten opzichte van de dollar als ten opzichte van de valuta van de belangrijkste handelspartners van de Eurozone. Wereldwijd zullen wanbetalingspercentages op bedrijfsobligaties onder de pieken van voorgaande cycli blijven, wat de koersen van high-yield obligaties ondersteunt. Dit stimuleert niet alleen het herstel in sectoren die in grote financiële moeilijkheden verkeren, maar zorgt ook voor een minder lange verzwakking van de economie dan men eerder had ingeschat door de enorme omvang van de Covid-19-crisis.

4) Een multipolaire wereld: de belangrijkste economieën zouden meer zelfvoorzienend moeten worden

Door het effect van de pandemie op handelsstromen, toeleveringsketens en de algemene koers van de globalisering zullen regionale economische blokken meer invloed krijgen in de komende 10 jaar. Binnen een tijdsbestek van vele jaren kunnen hieruit nieuwe beleggingskansen en diversificatiemogelijkheden voortvloeien in verschillende werelddelen. Nu het beleggingsuniversum uitdijt en belangrijke economieën zich van elkaar losmaken wordt het nog belangrijker om portefeuilles te spreiden. Allerlei regio’s bieden aantrekkelijk kansen, maar met name het belang van opkomende markten zal groeien.

5) Een groenere toekomst: duurzaamheid wordt de kern van structurele verandering

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering is duurzaamheid niet alleen een aanjager van structurele verandering geworden, maar wint het ook snel terrein als beleggingsconcept. Markten voor groene beleggingen gaan exponentieel groeien in omvang en bereik. Bovendien komen technologische beleggingsthema’s samen met duurzame thema’s op gebieden als groene technologie. Overheden zouden hier rekening mee moeten houden in hun beleid.

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum

DEGIRO LYNX Binck Bolero
Aandelen ING à €1.000 €2,30 €6,00 €8,00 €7,50
Aandelen Inbev €10.000 €5,00 €6,00 €16,00 €15,00
Turbo à €1.000 €2,30 €5,40 €8,00 €7,50
1 calloptie AEX €0,95 €0,99 €2,75 €3,00
Beleg met lage tarieven, klik voor meer informatie

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.