ABN AMRO MeesPierson neemt winst op de IT-sector en blijft terughoudend met risico in de portefeuille

ABN Amro Meespierson
  • De terughoudende beleggingsstrategie weerspiegelt een licht negatieve visie op aandelen, die overgewaardeerd zijn
  • Daarbij is afgelopen maand wat winst genomen op de IT-sector en is de visie op nutsbedrijven positiever geworden; ABN AMRO MeesPierson hanteert nu een neutrale visie op beide sectoren
  • De visie op obligaties is ook neutraal; daarbinnen heeft de private bank een voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten

ABN AMRO MeesPierson neemt winst op de IT-sector en blijft terughoudend met risico in de portefeuille

Blijvende reden tot zorg

Gezien de aanhoudende onzekerheid over de economische gevolgen van de pandemie handhaaft ABN AMRO MeesPierson haar terughoudende beleggingsstrategie. De private bank staat nog steeds voorzichtig tegenover aandelen (licht onderwogen) en de visie op obligaties blijft per saldo neutraal.

IT-sector verlaagd na mooie outperformance

Binnen de aandelenportefeuille heeft ABN AMRO MeesPierson deze maand twee sectorwijzigingen doorgevoerd. Op de IT-sector is wat winst genomen (van overwogen naar neutraal), nadat waarderingen fors waren opgelopen. Ondanks dat de digitaliseringstrend nog wel even aanhoudt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de sector te hoog, aldus ABN AMRO MeesPierson. In de bijna anderhalf jaar dat de sector op overwogen stond, heeft IT het in euro’s 9% beter gedaan dan de wereldindex. Naast de verlaging van de allocatie naar de IT-sector, heeft de private bank haar positionering in de sector nutsbedrijven verhoogd (van onderwogen naar neutraal).

Aandelenmarkten blijven beweeglijk

Afgelopen maanden waren bedrijfswinsten beter dan voorzien, omdat ook het economisch herstel krachtiger was dan verwacht. Maar de toekomstige winstontwikkeling kan de komende maanden een uitdaging blijken, naarmate de tweede-ronde-effecten van de aanvankelijke economische schok beginnen door te werken. Voor het vierde kwartaal wordt een nieuwe golf neerwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen voor 2021 voorzien. Aandelen blijven ondertussen overgewaardeerd. Op regioniveau hanteert ABN AMRO MeesPierson een voorkeur voor de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen) en de opkomende markten (neutraal).

Kalmte overheerst in obligatiemarkten

De rust op de obligatiemarkten houdt vooralsnog aan. De rente op staatsobligaties is laag (of negatief) en beweegt zich in een beperkte bandbreedte. Daarbij wijst ABN AMRO MeesPierson erop dat centrale banken eensgezind lijken in hun voornemen om de rente voorlopig laag te houden. De omvangrijke steunpakketten van de ECB en de Fed zorgen voor stabilisering van de obligatiemarkten. De neutrale obligatievisie van ABN AMRO MeesPierson weerspiegelt een voorkeur voor obligaties uit opkomende markten en investment-grade bedrijfsobligaties (beide overwogen) ten koste van overheidsobligaties (onderwogen).

Nog geen reden voor optimisme op korte termijn

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de wereldeconomie vanaf het tweede kwartaal 2021 een duurzaam en structureel herstel zal laten zien. “De economische opleving van de afgelopen maanden was voorzien, maar in de afgelopen weken vlakte het af,” zo stelt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Aanjagers van de groei zijn schaars. Onze inschatting is dat de situatie op de arbeidsmarkt sterker verslechtert dan de cijfers in de VS en Europa doen vermoeden. En die verslechtering zet naar verwachting door. Aandelenmarkten in euro’s bewegen op hun beurt zijwaarts sinds begin juni. Met de Amerikaanse verkiezingen voor de deur, de toename van het aantal coronabesmettingen en de onzekerheid omtrent een vaccin is er dan ook alle reden om onze behoudende beleggingsstrategie te handhaven.”

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum

DEGIRO LYNX Binck Bolero
Aandelen ING à €1.000 €2,30 €6,00 €8,00 €7,50
Aandelen Inbev €10.000 €5,00 €6,00 €16,00 €15,00
Turbo à €1.000 €2,30 €5,40 €8,00 €7,50
1 calloptie AEX €0,95 €0,99 €2,75 €3,00
Beleg met lage tarieven, klik voor meer informatie

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.