Uw advertentie hier?


Hamon ziet aanzienlijke toename van het ordervolume

Hamon logo

Persbericht van Hamon, trading update, gereglementeerde informatie – 28 april 2020 – 18 uur CET.

Markante feiten

• Nieuwe orders voor 130 miljoen EUR, een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (66,2 miljoen EUR);
• Opleving van de activiteit in Europa en uitstekende prestatie van de natte en droge koelsystemen;

Hamon Bookings by project location
Bookings by project location
Hamon Bookings by industry
Bookings by industry

Markten en regio’s

Het ordervolume van Q1 2020 bevestigt de goede cijfers van eind 2019 met een nieuwe intake van 130 miljoen EUR. Dat is dubbel zoveel als in Q1 2019. Het orderboek is mooi verdeeld over de diverse productlijnen. De heropleving van de droge koelactiviteit is een opsteker, evenals de bevestiging van de vooruitgang van de Customer Service-activiteit.

Hamon Overzicht per regio (per contracterend bedrijf)
Overzicht per regio (per contracterend bedrijf)

Amerikaans continent

De Deltak-business ontving een grote order voor drie recuperatieketels voor een warmtekrachtkoppelingscentrale in Alabama. Het orderboek in de milieuactiviteit werd gestoffeerd met een contract voor de vernieuwing van een zeer grote elektrofilter voor een
koperraffinage-eenheid in Arizona en een andere order voor een uiterst krachtige natte elektrofilter voor een productielijn voor thermische en akoestische isolatiematerialen in de staat Michigan.

Azië

Het merendeel van de orders die dit kwartaal in Azië werden ontvangen betreffen koelsystemen, waaronder een aerocondensor in China en koeltorens in Indonesië, Bangladesh en Thailand voor diverse industrieën (textiel, petrochemie, meststoffen). Wat de milieuactiviteit betreft, bevestigt een nieuwe bestelling voor de gasontzwaveling van katalytische krakers, de aantrekkelijkheid van de technologie van de Groep en het zakelijk potentieel ervan binnen dit zeer gespecialiseerde gebied van de olieraffinage. Wat de productlijnen betreft, heeft de koeltorenactiviteit een aanzienlijk aantal bestellingen geregistreerd, wat het leiderschap van Hamon op deze markt nogmaals bevestigt.

EMEA

In Italië werd de Hamon-technologie gekozen voor de aerocondensor van de eerste warmtekrachtcentrale van de nieuwe generatie en in Griekenland voor een koeltoren met gebruik van zeewater. Voor deze technologie heeft Hamon unieke knowhow ontwikkeld die het mogelijk maakt minder zoet water te gebruiken en tegelijkertijd thermische lozingen in zee te vermijden. Tot slot werden de expertise en het technologische leiderschap van Hamon opnieuw bevestigd door de gunning van een zeer groot contract voor de renovatie van twee grote koeltorens met natuurlijke trek in Frankrijk.

Covid-19

De Groep blijft de gevolgen van de wereldwijde pandemie voor zijn activiteiten dagelijks monitoren. De belangrijkste mogelijke gevolgen zijn tweeledig:

• Er is enerzijds een risico voor de capaciteit van de Groep om de aan haar toevertrouwde projecten uit te voeren. Om dit risico te beperken, werden talrijke maatregelen getroffen om de meest kritieke onderdelen van de toeleveringsketen te beveiligen en de engineeringcapaciteit te behouden in een lockdown- en telewerkscenario. Daarnaast staat de Groep voortdurend in contact met klanten voor wie de pandemie het oorspronkelijke uitvoeringsschema in gevaar zou kunnen brengen, om te werken aan alternatieve scenario’s en tegelijkertijd de belangen van de verschillende betrokken partijen te beschermen;

• Anderzijds bestaat er een risico voor de Groep wat betreft het behoud van het huidige niveau van de orderintake, meer bepaald Customer Service-segment, dat afhankelijk is van het vermogen van onze teams toegang te krijgen tot de sites van onze klanten. Het feit dat de energiesector door veel landen als kritiek wordt beschouwd, stelt onze klanten niettemin in staat een bepaald activiteitenniveau te handhaven op de belangrijkste sites, vooral wat betreft de service- en onderhoudsprojecten waarin Hamon zeer actief is.

De geografische diversificatie van de activiteiten van de Hamon-groep, met name het feit dat de groep actief is in landen met diverse lockdown- en exitstrategieën, maakt het mogelijk de effecten van het coronavirus op de wereldwijde activiteit te beperken. Bovendien kon de Groep verschillende steunmechanismen benutten die werden ingesteld door de regeringen van de landen waar ze actief is, om de continuïteit van haar activiteiten te waarborgen. In dit stadium van de pandemie en gezien de vele onzekerheden rond de huidige crisis, met name wat betreft de verwachte duur, is het niet mogelijk de effecten van Covid-19 op de financiële resultaten van de Groep te kwantificeren.

Meer nieuws en reacties van beleggers op het Hamon forum

Verklarende woordenlijst

• Orderintake: de nieuwe projecten waarvoor een contract of een toekenningsbrief is getekend tussen Hamon en de klant, voor een bepaalde periode.

• Orderboek: op een bepaalde datum, de restwaarde van alle nieuwe orders die door Hamon werden ontvangen, kortom het verschil tussen de waarde van deze contracten en de omzet die tot op heden op deze contracten werd geboekt.

Voor meer info:

Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com
Fabrice Orban, CEO fabrice.orban@hamon.com
Quentin Biart, CFO quentin.biart@hamon.com

Financiële kalender: Publicatie van de halfjaarresultaten H1 2020 10 september 2020

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.