Uw advertentie hier?


Wat is een value trap? Alarmbel voor beleggers en is het te herkennen?

wat is een value trap beleggen aandelen

De letterlijke vertaling van value trap is ‘waarde val’, een betere vertaling in het geval van de beurs is een ogenschijnlijk aantrekkelijke investering die eigenlijk een val blijkt te zijn. De investering lijkt goedkoop te zijn omdat de waarderingsmethodiek erg gunstig lijkt te zijn. Dit kan bijvoorbeeld een koers/winst verhouding zijn, koers/kasstroom verhouding of een koers/boekwaarde verhouding. Historisch gezien of ten opzichte van sectorgenoten kan een aandeel goedkoop lijken. Hier kan echter ook een andere reden achter liggen, misschien is het niet zo goedkoop als de belegger denkt en blijft het na de aankoop verder onder druk staan.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Valuetrap begrijpen

Gemiddeld genomen kan worden gezegd dat een valuetrap vaak te herkennen is aan bijvoorbeeld een lage koers/winst verhouding, koers/kasstroom verhouding of een koers/boekwaarde verhouding voor een langere tijd in combinatie met andere factoren. Die factoren kunnen zijn: een somber toekomstperspectief, geen materiële verbeteringen in de nabije toekomst, een verslechterde concurrentiepositie, gebrek aan innovatie of kosten niet kunnen beheersen.

Beleggers die blind vertrouwen op bepaalde waarderingsmethoden kunnen een aandeel aantrekkelijk vinden terwijl het een (potentiële) value trap is. Met name waardebeleggers zijn gevoelig voor valstrikken. Zoals bij elke investeringsbeslissing, wordt een nauwkeurige fundamentele analyse aangeraden. Niet elke waarderingsmethode blijkt dan geschikt om een mogelijke value trap te kunnen herkennen.

Valuetrap herkennen

Het herkennen van een value trap kan onnodig verlies voorkomen. Een eerste stap is een fundamentele analyse uitvoeren maar dan ook met terugwerkende kracht naar de voorgaande jaren en cijfers. Een aantal voorbeelden van signalen zijn hieronder opgesomd.

  • Een bank waarvan de waardering het afgelopen jaar onder de 0,8 keer koers-boekwaarde lag, vergeleken met een vijf jarig gemiddelde van 1 keer.
  • Een grondstofproducent waarvan de aandelen het afgelopen jaar verhandeld zijn tegen achtmaal de winst, vergeleken met vijftienmaal de winst in de voorgaande 5 jaar.
  • Een mediabedrijf waarvan de waardering het afgelopen jaar varieerde van 5 tot 7 keer het eigen vermogen in verhouding tot de EBITDA, vergeleken met een 10-jaars gemiddelde van 10 keer.

Let op, een value trap is moeilijk te herkennen als er bijvoorbeeld een recessie gaande is of net achter de rug is. Waarderingen kunnen dan al snel sterk afwijken van langjarige gemiddelden.

Samenvattend

  • Een value trap is een investering die op het eerste gezicht heel aantrekkelijk lijkt maar dit blijkt uiteindelijk misleiding.
  • Een ogenschijnlijk lage waardering van het aandeel op basis van waarderingsmethodes moet verder in de historie worden bekeken en vergeleken met meerjarige waarderingen.
  • Een value trap is soms te verwachten of te herkennen en niet alleen verslechtering van waarderingen. Ook een somber toekomstperspectief, een slechte concurrentiepositie of het niet kunnen beheersen van kosten kunnen indicatoren zijn.

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.