Uw advertentie hier?


Wat zijn derivaten en welke soort derivaten zijn er naast turbo’s en opties?

derivaten beurs beleggen in aandelen kopen

Derivaten kunnen we het beste omschrijven als, vaak complexe, beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan een onderliggende waarde. Ze ontlenen hun waarde aan de waarde van andere producten zoals aandelen, valuta of aan grondstoffen zoals olie. Het aandeel of de olie noemen we dan de onderliggende waarde.

Soorten derivaten en hun functie

De belangrijkste soorten derivaten zijn futures, opties, swaps en forwards. Ze worden gebruikt om een risico te verkleinen of juist op risico te speculeren. Bij veel beleggers zijn opties wel bekend en natuurlijk ook turbo’s welke ook onder de derivaten vallen. Ook turbo’s hebben een onderliggende waarde.

Soorten onderliggende waarde

Er zijn diverse onderliggende waarden mogelijk waarop de derivaten betrekking hebben. Vaak denkt men bij derivaten alleen aan andere effecten maar de mogelijkheden zijn veel breder. We noemen een aantal onderliggende waarden die vaak worden gebruikt:

  • de prijs van effecten zoals aandelen en obligaties
  • het niveau van een bepaalde index zoals een aandelenindex
  • het wel of niet doorgaan van een mogelijke toekomstige gebeurtenis, bijvoorbeeld een faillissement
  • de rentestand
  • valutakoersen

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Basissoorten derivaten

Er zijn drie verschillende basissoorten derivaten:

  • futures en forwards, deze hebben betrekking op koopovereenkomsten op een toekomstige datum tegen een vastgelegde prijs
  • opties, de bezitter hiervan kan beslissen wel of niet in de toekomst te kopen of te verkopen, ook tegen een al overeengekomen prijs
  • swaps, bezitters ruilen hierbij cashflows met elkaar

Hoe werken derivaten?

Een derivaat geeft de mogelijkheid om een bepaald risico te verkopen en daarmee door te geven aan een ander. We geven twee voorbeelden. Een boer kan de verkoopprijs van een toekomstige oogst veiligstellen tegen het risico van een eventuele prijsdaling. Een luchtvaartmaatschappij kan zich indekken tegen een mogelijke prijsstijging van kerosine. Vaak gaat het echter om financiële producten, zoals aandelen en obligaties. Er wordt dus eigenlijk gespeculeerd op eventuele koersstijgingen of -dalingen.

Via de beurs of ‘over the counter’

Financiële derivaten worden verhandeld via een effectenbeurs. Er wordt echter ook ‘over the counter’ (OTC) gehandeld: hierbij doet men buiten de beurs om zaken met een geïnteresseerde partij.

Via de beurs handelen heeft diverse voordelen. De te gebruiken contracten zijn altijd gestandaardiseerd en duidelijk voor alle partijen. De betreffende marktprijzen zijn ook heel makkelijk en eenduidig op de beurs af te lezen. Ook staat de beurs garant voor de betaling door de tegenpartij.

Bij OTC handel gaat het vaak om grote financiële instellingen. Men gebruikt hierbij wel contracten op basis van documenten van de ISDA, de International Swaps and Derivates Association. Deze documenten zijn speciaal ontworpen voor transacties met betrekking tot derivaten en kunnen in onderling overleg worden aangepast. Bij deze transacties is er dus wel altijd een risico dat een partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Lees ook beleggen met turbo’s met een onmisbare vuistregel om risico’s te beperken.

Meer over de beurs en beleggen op het beursforum

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.