Wat is de betekenis van de termen ROE, ROI en ROCE?

vakantiegeld beleggen ROE ROI ROCE rendement nieuwe beleggers

In dit artikel leggen we u de betekenis uit van een aantal belangrijke kengetallen. Ze worden gebruikt om het rendement van een onderneming in een percentage uit te drukken. We hebben het hier over ROE (rendement op eigen vermogen), ROI (return on investment) en ROCE (rendement op geïnvesteerd vermogen).

Rendement op eigen vermogen (ROE)

De Engelse term voor ROE is Return on Equity. Het rendement op het eigen vermogen is een veelgebruikte maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming in vergelijking met het eigen vermogen (bezittingen minus schulden). ROE geeft goed aan in welke mate het bedrijf haar investeringen gebruikt om een hogere winst te realiseren. Het is de verhouding tussen gerealiseerde winst in een bepaalde periode ten opzichte van het eigen vermogen dat hiervoor nodig was. De formule is heel eenvoudig: de nettowinst wordt gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen over een bepaalde periode. ROE wordt ook gebruikt om de prestaties van een bedrijf te vergelijken met andere ondernemingen in dezelfde sector. Voor beleggers kan dit dus een handige waarderingsmethode zijn.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Rendement op de investering (ROI)

De Engelse term voor ROI is Return on Investment. De ROI geeft de verhouding weer tussen de behaalde nettowinst en de kosten van gedane investeringen. Als een investering winst oplevert, zal de ROI positief zijn. Leidt de investering tot een verlies, dan is de ROI negatief. In plaats van ROI wordt ook wel de term Rate of Return gebruikt. De berekening is als volgt: nettowinst gedeeld door de boekwaarde van alle activa. Als het gaat om een investering voor een afzonderlijk project wordt de opbrengst van het project gedeeld door het bedrag van die investering. ROI is een kengetal dat bijvoorbeeld ook laat zien wat het effect is van een extra investering of een hogere productie op de totale nettowinst.

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)

De Engelse term voor ROCE is Return on Capital Employed. ROCE lijkt op ROI maar is toch iets anders. Met ROCE wordt het rendement (de winst) vergeleken met alle ingezette bedrijfsmiddelen. Het is een goede graadmeter voor eigenaren en ondernemers die willen zien wat hun investeringen aan rendement hebben opgeleverd. De bedrijfswinst wordt hiertoe afgezet tegen de optelsom van het eigen plus vreemd vermogen. De uitkomst moet hoger zijn dan de kostprijs van alle leningen. Als dat namelijk niet het geval is, dan zorgt de gedane investering, die geheel of deels is gefinancierd met vreemd vermogen, blijkbaar voor een daling van het vermogen. Aandeelhouders/beleggers maar ook het management van een bedrijf zullen dus altijd het omgekeerde willen zien. Dit is voor hen het bewijs dat het loont in deze onderneming te blijven investeren.

Meer over de beurs en beleggen op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.