>>> Uw advertentie hier? <<<


Solvabiliteit, wat is het en hoe kunt u de solvabiliteit berekenen?

wat is solvabiliteit berekenen financiën

Liquiditeit en solvabiliteit zijn economische begrippen die geregeld voorbij komen in financiële berichten over bedrijven. Wat is het precies? Wat zegt het als een bedrijf solvabel is? Wie interesse heeft in beleggen en bedrijfscijfers doorneemt zal de term solvabiliteit zeker niet onbekend in de oren klinken.

Schulden terugbetalen

Solvabiliteit heeft alles te maken met de gezondheid van een bedrijf. Concreet: als een onderneming de bedrijfsvoering stopt, kan ze dan alle schulden aflossen? We hebben het hier dus over de verplichtingen op de langere termijn. Solvabiliteit zegt iets over de gezondheid van een bedrijf, over de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen. Daarmee geeft dit kengetal ook belangrijke informatie aan partijen die met dit bedrijf zaken willen doen. Een bank die een aanvraag voor een lening heeft gekregen, zal die bijvoorbeeld eerder verstrekken naarmate een bedrijf haar huidige schulden makkelijk kan aflossen.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Solvabiliteit berekenen

De formule om de solvabiliteit te berekenen is heel eenvoudig. Daarvoor heb je wel gegevens nodig van de balans van het bedrijf, deze zijn te achterhalen uit de jaarcijfers van het bedrijf. De meest gebruikte is: het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Als u de solvabiliteit wilt uitdrukken in een kengetal met betrekking tot het vreemd vermogen wordt dit: eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen.

Wanneer is een bedrijf solvabel?

Het zal duidelijk zijn dat een bedrijf gezonder is naarmate de solvabiliteit hoger is. Wat daarnaast bij de beoordeling een rol speelt, is de hoeveelheid kasgeld en hoe snel voorraden en bezittingen kunnen worden verkocht. Hoe beter de markt hiervoor is, des te meer de opbrengsten immers ook kunnen worden gebruikt om schulden af te lossen.

Banken kunnen een bepaalde solvabiliteitsnorm hanteren en op basis hiervan wel of geen lening verstrekken. Als de solvabiliteitsnorm minimaal 120 procent is en een bedrijf heeft een solvabiliteit van 80 procent dan kan dat een probleem zijn. Omdat de bank hoge risico’s wil vermijden is de solvabiliteitsnorm belangrijk. Toch is dit niet altijd leidend want het bedrijf dat een lening aanvraagt kan bijvoorbeeld in een sterke markt zitten of een enorme groei doormaken. De potentie van het bedrijf kan juist wel een reden zijn om dan toch een lening te verstrekken ondanks een te lage solvabiliteit.

Voor wie is solvabiliteit belangrijk?

Zoals al benoemd is solvabiliteit een goeie graadmeter voor de bank of een andere geldverstrekker: kan deze klant zijn schulden makkelijk aflossen indien nodig? Maar ook potentiële zakenpartners laten solvabiliteit meespelen in hun beslissing om zaken te doen met deze onderneming. Tot slot geeft een goede waardering vertrouwen aan beleggers die interesse hebben in het bedrijf. In dat geval zal de beurskoers dan ook gaan stijgen.

Meer over financiën op het beursforum

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.