Vertrouwen onder beleggers neemt verder toe maar blijft voorzichtig

vertrouwen onder beleggers

Uit de ING BeleggersBarometer (NL) blijkt dat vertrouwen onder beleggers nog steeds toeneemt. Dit gaat gelijk op met het beeld dat de beurzen in de eerste maanden van dit jaar lieten zien. Het vertrouwen onder beleggers nam eind vorig jaar af door een aantal maanden waarbij aandelen en dus ook beurzen flink terrein verloren. Nu die verliezen op veel beurzen weer zijn goedgemaakt kijken beleggers weer hoopvol naar de komende maanden maar blijven ze wel voorzichtig. De algehele verwachting over het economische klimaat maar ook de eigen portefeuille blijft ook positief. Uit de enquête bij de BeleggersBarometer werd ook de verwachting uitgesproken dat de AEX 556 punten in juli zou bereiken maar dit niveau werd inmiddels al ruimschoots gepasseerd. Beleggers bleken dus eerder voorzichtig dan overdreven optimistisch.

“De positieve houding van beleggers is niet geheel onverwacht want bijna elke beurs in de wereld is dit jaar al meer dan 10% gestegen” Bob Homan – hoofd ING Investment Office.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Spreiding en verwachting

Bij de ondervraagden werd ook gepolst wie er beleggingsfondsen in portefeuille heeft. Dit bleek in ongeveer 70 procent van de gevallen zo te zijn. Deze 70 procent geeft daarbij ook nog aan dat ze gemiddeld in 7 verschillende fondsen een positie hebben. Deze 7 steken nogal af tegen de gemiddeld 15 verschillende aandelen die men in de gemiddelde portefeuille terugziet. Obligaties zijn nog minder populair dan beleggingsfondsen, een derde van de ondervraagden heeft één of meerdere obligaties in bezit. Beleggen in eigen land blijft uitermate populair, namelijk 60 procent is volledig gericht op eigen bodem. De hoogste verwachtingen liggen gek genoeg ook in eigen land, al blijkt uit dit artikel dat vaak buiten de landsgrenzen meer rendement te halen is. Onderstaande grafiek laat het vertrouwen onder beleggers zien in de ING BeleggersBarometer.

ING BeleggersBarometer, vertrouwen onder beleggers
ING BeleggersBarometer, vertrouwen onder beleggers

Vertrouwen onder beleggers, verschil tussen man en vrouw

De meeste particuliere beleggers lijken redelijk passief in het beleggen. Meer dan de helft heeft in de afgelopen maand niet gehandeld op de beurs. Verder blijkt de beurs ook iets persoonlijks want men spreekt er niet veel over. Ongeveer 40 procent van de beleggers praat wel eens over beleggen of over de beurs. Over de eigen portefeuille spreekt men nog minder, ongeveer 75 procent van de ondervraagden zegt dit zelden of nooit te doen. Omdat het blijkbaar nogal persoonlijk is en er weinig over wordt gesproken lijkt het onderwerp ‘adviseren’ wel bijna een taboe. In december durfde nog 14 procent het aan om te adviseren om te starten met beleggen maar inmiddels is dat percentage gehalveerd. Eigenlijk ook niet verwonderlijk want beleggers lijken na de sterke daling van eind vorig jaar voorzichtiger te zijn. Dit blijkt ook uit data van de instroom van nieuw geld, ondanks de stijging van de beurzen bleef de instroom beperkt.

Wat betreft beslissingen nemen doen bijna alle beleggers dat zelf. De helft van de beleggers vindt zichzelf een gemiddelde belegger. 28 procent ziet zichzelf als een matige belegger en slechts 6 procent ziet zichzelf als een slechte belegger. Opvallend genoeg zien meer vrouwen zichzelf als een heel goede belegger dan mannelijke beleggers (6 procent tegen 1 procent). Vrouwen beleggen volgens diverse onderzoeken wel beter dan mannen, dit komt vooral omdat ze minder transacties verrichten wat het rendement drukt en risico’s meer vermijden.

Bezoek het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.