>>> Uw advertentie hier? <<<


Intrinsieke waarde bij aandelen en de intrinsieke waarde berekenen

intrinsieke waarde aandeel berekenen

De intrinsieke waarde van een onderneming is een economische term voor het eigen vermogen dat in een onderneming zit. Dit is de actuele waarde van de activa (ook wel bezittingen genoemd) minus de schulden. Soms wil men deze waarde wel eens verwarren met de boekwaarde. Bij de boekwaarde kijkt men naar de waarde op de balans, deze kan verschillen van de intrinsieke waarde.

De intrinsieke waarde kan gebruikt worden als waarderingsmethode bij bedrijven en dus ook bij aandelen. In het geval van aandelen kunnen bedrijven uit dezelfde sector worden vergeleken. Zo kan worden berekend welk aandeel aantrekkelijker gewaardeerd is. Let op, alleen afgaan op deze waarderingsmethode kan een onvolledig beeld geven.

Intrinsieke waarde bij aandelen

Maar wat is dan de intrinsieke waarde van een aandeel? Nu we weten dat de intrinsieke waarde van een onderneming de activa minus de totale schulden zijn kan de intrinsieke waarde van een aandeel worden berekend. Dit kan men dan berekenen door de totale intrinsieke waarde van de onderneming te delen door het aantal uitstaande aandelen.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
De waarde berekenen kan ook eenvoudiger door het eigen vermogen van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde die hieruit vloeit is echter theoretisch vandaar dat alleen deze waarde te weinig zegt om een onderneming te kunnen waarderen. Een klein voorbeeld is dat er geen rekening wordt gehouden met zoiets als goodwill. Dit is de waarde van de naamsbekendheid, opgebouwde reputatie en klantenkring.

De intrinsieke waarde is dus vooral theoretisch en geeft aan wat aandeelhouders voor hun aandelen zouden krijgen als een onderneming per direct zou stoppen en alles zou verkopen tegen de waarde zonder goodwill meegerekend.

Intrinsieke waarde berekenen

Enkele voorbeelden kunnen u een indruk geven van mogelijk onderwaardering of overwaardering of dat bedrijf A een goedkopere of duurdere waardering heeft dan bedrijf B.

Het aandeel van bedrijf A heeft een koers van €1,50. Het bedrijf heeft een eigen vermogen van 50 miljoen euro en er staan 25 miljoen aandelen uit. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt dan €2,00, dit zou kunnen duiden op een onderwaardering van het aandeel.

Het aandeel van bedrijf B heeft een koers van €5,00. Het bedrijf heeft een eigen vermogen van 10 miljoen euro en er staan 4 miljoen aandelen uit. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt dan €2,50, dit zou kunnen duiden op een overwaardering van het aandeel.

Alleen gekeken naar deze waardes zou het aandeel van bedrijf A een gunstigere waardering hebben. Aandeel B heeft dan wel een hogere intrinsieke waarde maar in vergelijking met de koers is dit ongunstig. Dit terwijl aandeel A een gunstigere waardering heeft. Echter zegt deze waardering te weinig en zou men nog beter kunnen kijken naar de ontwikkeling over meerdere jaren. Hieruit kan mogelijk een trend herleiden die iets over de toekomst zegt.

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.