Dividenden naar recordniveau, hoe belangrijk is dividend voor u? (+poll)

dividenden

In 2018 stegen de wereldwijd uitgekeerde dividenden naar een recordniveau. Dit bleek uit de Global Dividend Index van Janus Henderson en er werd ook een raming afgegeven voor 2019. Hoewel het vierde kwartaal van 2018 niet best was voor de aandelenbeurzen was er wel een goed kwartaal wat betreft dividenduitkeringen. Vorig jaar stegen de totale dividenden wereldwijd met 9,3 procent tot maar liefst 1,37 biljoen dollar. In onder meer de VS, Duitsland, Japan, Rusland en Canada werden records gebroken met dividenduitkeringen.

Voor 2019 verwacht Janus Henderson een stijging van 3,3 procent naar 1,41 biljoen dollar. De best presterende regio’s waren Noord-Amerika (VS en Canada), Japan en opkomende markten waaronder Rusland. Europa bleef echter achter op deze economieën. Specifiek gekeken naar sectoren vielen mijnbouwbedrijven en banken in positieve zin op, de telecomsector viel juist tegen.

Grootste betalers van dividenden

Maar liefst negen op de tien bedrijven hielden in 2018 hun dividend gelijk of verhoogden hun dividend ten opzichte van 2017. De onderliggende groei kwam neer op 8,5 procent en dit ligt ruim boven het lange termijn gemiddelde dat schommelt rond de 6 procent. De tien bedrijven die de meeste dividenden uitkeren zijn hieronder opgesomd, gezamenlijk keerden zij 118,1 miljard dollar dividend uit. Dit komt overeen met 8,6 procent van al het uitgekeerde dividend in 2018 van beursgenoteerde bedrijven.

  1. Royal Dutch Shell
  2. Apple
  3. Vodafone Group
  4. At&T
  5. Exxon Mobil
  6. HSBC Holdings
  7. China Construction Bank
  8. China Mobil
  9. Commonwealth Bank of Australia
  10. Banco SantanderDe sterke stijging van de uitgekeerde dividenden zijn toe te schrijven aan verschillende factoren. Een belangrijke factor is dat bepaalde sectoren meer dividend zijn gaan uitkeren na een periode van beneden gemiddeld dividend. Denk bijvoorbeeld aan oliebedrijven die enkele jaren te lijden hebben gehad onder de lage olieprijs. Nu deze weer herstel liet zien is het uitkeren van dividenden ook weer verhoogd. Mijnbouwbedrijven hebben hun dividenden ook verhoogd door een positieve ontwikkeling van de grondstofprijzen. Ook bij financials zijn de dividenden de laatste jaren gestegen.

President Trump heeft ook een aandeel gehad in de stijging van het uitgekeerde dividend. Doordat er belastingverlagingen zijn doorgevoerd in de VS was er een gunstig effect op het uitgekeerde dividend.

Hoe belangrijk is dividend voor u?

Dividenden zijn belangrijk voor elke belegger en vooral op de lange termijn. Dit komt met name door het feit van samengestelde interest, dit is het rente op rente effect. De grafiek hieronder laat zien wat het effect is van het jaar op jaar 7,5 procent rendement behalen over een periode van 30 jaar met een startkapitaal van 100.000 euro. Het resultaat na 30 jaar is een bedrag van 1 miljoen euro. Nu is dit wat overdreven omdat dit een stevig rendement is. De essentie is wel dat het herinvesteren van dividend eenzelfde (rente op rente) effect heeft.

Samengestelde interest dividenden
Samengestelde interest

Houdt u rekening met dividenden in uw portefeuille of hecht u hier geen belang aan? U kunt uw stem uitbrengen in onderstaande poll.

Houdt u rekening met dividend? (percentage van portefeuille)

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Lees meer over aandelen en dividend op het beursforum.

Kopafbeelding: Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.