>>> Uw advertentie hier? <<<


Beleggen in futures, long, short en wat zijn de risico’s?

beleggen in futures wat zijn futures long short

Beleggen in futures is vooral weggelegd voor ervaren beleggers maar zelfs dan is het voorzichtig zijn vanwege de risico’s. Door het hefboomeffect kunnen hoge rendementen worden behaald. Ook hier is het geen uitzondering dat rendement en risico met elkaar opgaan. De mogelijke hoge rendementen staan ook gelijk met de hoge risico’s met het beleggen in futures. Het advies is dan ook dat beginnende beleggers zich niet moeten wagen aan futures.

Wat is een future?

Een future is een termijncontract waarbij twee partijen zich verbinden om op een bepaald tijdstip tegen een bepaalde omvang  een (financieel) product te verhandelen tegen een van te voren bepaalde prijs. Er wordt dus een overeenkomst gesloten voor een transactie die in de toekomst zal plaatsvinden. Wie een future koopt of een future verkoopt die men niet bezit krijgt naast een verworven recht ook een verplichting. De positie kan uiteindelijk geld waard zijn of een verplichting of schuld worden in het geval van een negatieve waarde. Bij het beleggen in futures is de onderliggende waarde meestal een index, valuta, edelmetalen, een grondstof of rente. De onderliggende waarde kan dus een financieel instrument zijn maar ook een fysiek product.

Een future is een afgeleid product (derivaat) en daarbij is de waardebepaling afhankelijk van de onderliggende waarde. Deze onderliggende waarde blijft natuurlijk niet dezelfde waarde hebben. Omdat futures een hefboomwerking hebben schommelt de waarde van futures meer dan de betreffende onderliggende waarde. De onderliggende waarde omvat altijd een van te voren vastgestelde hoeveelheid zoals 1.000 vaten olie of 5.000 bushels graan.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Beleggen in futures long of short

Hoewel de risico’s groot kunnen zijn met het beleggen in futures is het principe van ermee beleggen redelijk eenvoudig. Verwacht u dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen dan gaat u ‘long’ met een future long. Verwacht u juist dat de prijs van de onderliggende waarde zal dalen dan gaat u ‘short’ met een future short. De uiteindelijke winst of het verlies is dan afhankelijk van of u juist zat met de future long of future short en wat de hoeveelheid was die u kocht.

Op de AEX kunt u met de future FTI inspelen op een stijging of daling. De onderliggende waarde is de AEX en de contractgrootte is €200 per punt. Wanneer u een future long koopt bij 480 punten en de AEX stijgt naar 483 punten dan kan u bij verkoop €200 x 3 = €600 verdienen. In tegengestelde richting kan het ook uitgaan, u koopt de future long bij 480 punten maar de AEX daalt naar 477 punten, dan verliest u €200 x 3 = €600. Kocht u echter een future short en de AEX steeg 3 punten dan verloor u €600. Bij een daling van 3 punten verdiende u met de future short juist €600.

Invloeden op de prijsberekening en einde looptijd

Bij de prijsberekening van een future op een index zijn niet alleen de onderliggende waarde maar ook rente en dividend van invloed. De factor rente is van invloed omdat men minder geld nodig heeft om een future te kopen dan de onderliggende aandelen. Des te verder de datum van afloop van de future is of hoe hoger de stand van de rente is des te meer de future waard is ten opzichte van de onderliggende waarde. De prijs van de onderliggende waarde heet ook wel spotprijs. Dividend is ook een belangrijke factor. Een future keert namelijk geen dividend uit maar de onderliggende waarde zoals een index heeft wel aandelen die dividend uitkeren. Hoe meer dividend er uit te keren is voordat de future afloopt hoe lager de koers van de future is ten opzichte van de spotprijs.

Elke future heeft een looptijd en deze zal dan ook een einde kennen. In het geval van futures op financiële instrumenten is de afhandeling bijna altijd in cash. Dit noemt men cash settlement. Het uiteindelijke prijsverschil moet men afrekenen in geld, dit kan winst zijn maar in slechte gevallen ook een schuld, dan moet u betalen. Wanneer u een future long op de AEX kocht en deze steeg dan ontvangt u geld en niet de onderliggende waarde van deze future.

Margin en risico

Als u een future wilt kopen of verkopen heeft u een reservering nodig in de vorm van een bedrag. Hiermee kunt u voldoen aan toekomstige verplichtingen in het geval uw inschatting onjuist is. Zoals een future short kopen terwijl de onderliggende waarde in prijs toeneemt. Deze zogenoemde marginverplichting gaat ten koste van uw bestedingsruimte van uw effectenrekening. Dit komt omdat het een reservering is waar u niet aan kunt en mag komen. Naar gelang de risico’s kunnen de bedragen voor sommige contracten verschillen en sterk oplopen, soms tot duizenden euro’s per contract. De contractgrootte heeft vanzelfsprekend invloed op de margin die de belegger moet aanhouden. Hoe groter het contract des te meer margin de belegger moet hebben.

Beleggen in futures, welke broker?

Vrijwel elke broker maakt het mogelijk om te beleggen in futures. Echter bijna elke broker zal u tegen uzelf in bescherming nemen als u te weinig kennis heeft van dergelijke financiële producten. Daarnaast kunnen er grote verschillen in platformen en dus ook handelsmogelijkheden en kosten zijn. Brokers die bekend staan om lage kosten bij het beleggen in futures zijn DEGIRO en Mexem. Klik op de betreffende naam van de broker voor meer informatie.

Meer over aandelen en beurzen op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.