Effectentaks goed voor vastgoed en beleggersbarometer daalt

aandeel ING Bank beleggersbarometer effectentaks

De beleggersbarometer van ING viel in november terug naar 91 punten. Dit is inmiddels ruim onder de neutrale 100 punten. Een niveau van 100 is neutraal, boven de honderd positief en onder de 100 negatief. Het pessimisme was vooral bij Nederlandstalige beleggers te meten. Daarnaast deed ING in samenwerking met onder meer Kantar TNS onderzoek naar het effect van de effectentaks.

De dalende beleggersbarometer laat een belegger zien die minder vertrouwen krijgt in de financiële markten. Hierbij is opvallend dat de Vlaamse beleggers pessimistischer zijn dan de Waalse beleggers. Het verschil is met 88 voor de Vlaamse beleggers tegen 97 voor de Waalse belegger groot te noemen. Doorgaans is het beeld juist andersom, waarbij Vlamingen positiever zijn dan de Walen. Hier kan een verklaring voor worden gegeven. De Vlaamse belegger heeft gemiddeld genomen meer risicovolle beleggingen in portefeuille. Wanneer de beurzen dalen zullen risicovollere beleggingen doorgaans nog meer dalen. Dat het pessimisme bij de Vlaamse beleggers dan groter is dan bij de Waalse beleggers is redelijk logisch.

ING beleggersbarometer november 2018
ING beleggersbarometer november 2018

Zorgen om groeivertraging

De grootste zorg gaat momenteel naar een mogelijke groeivertraging. Slechts 22 procent van de ondervraagden verwacht een verbetering van het economische klimaat in de komende tijd. 27 procent denkt juist dat er een verdere groeivertraging komt. Sinds juli 2016 waren de groeiverwachtingen niet meer zo negatief als nu het geval was. Dit werd ook vertaald naar de verwachtingen voor de aandelenbeurzen. 22 procent van de ondervraagde beleggers verwacht een herstel van de beurzen in de komende drie maanden. 34 procent denkt dat de slechte beursprestaties zullen aanhouden. Beleggers blijven nu liever afwachtend en het aantal beleggers dat nu juist kansen ziet staat op het laagste niveau van 2018.


Goed(-koop) beleggen? (klik voor info)

Is de effectentaks goed voor vastgoed?

Inmiddels is de effectentaks ingevoerd maar hier zijn de meeste beleggers niet van op de hoogte. Aangezien de effectentaks alleen van toepassing is voor beleggingsportefeuilles van €500.000 en meer zal dit niet van toepassing zijn voor de meeste beleggers. In totaal bleek 24 procent van de beleggers nog niet op de hoogte te zijn van deze taks. Dit lag met 30 procent voor de Waalse beleggers hoger dan de 21 procent van de Vlaamse beleggers. Bij beleggers van jonger dan 35 jaar was zelfs 44 procent niet op de hoogte.

Het beleggingsgedrag kan door de effectentaks worden aangepast. Om eventuele verschuivingen in beleggingen in kaart te brengen werd de vraag gesteld “wat indien de effectentaks voor alle portefeuilles zou gelden ongeacht hun omvang?”. De uitkomsten naar aanleiding van de vraag zijn als volgt:

  • 45 procent zou eerder gaan investeren in vastgoed
  • 40 procent van de beleggers zou minder gaan beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen
  • 40 procent zou de voorkeur geven voor een spaarrekening
  • 20 procent zou het geld gaan consumeren
  • 17 procent ziet een investering in goud als toevlucht

De 40 procent die voorkeur geeft voor een spaarrekening zou de overheid minder inkomsten geven. Opvallende winnaar zou vastgoed kunnen zijn mits de effectentaks dus voor iedere belegger zou gelden.

Meer over aandelen en beurzen op het beursforum


Direct het laatste beursnieuws: