Rentecurve ratio: bepalen van rendement van interest en dividend

rentecurve ratio rendement intereset obligatie

Rentecurve ratio’s worden steeds belangrijker bij de berekening van (potentiële) rendementen van interest of dividend. Na een uitleg van de diverse curves die kunnen ontstaan sluiten we het artikel af met twee belangrijke afgeleide ratio’s. Dit alles met als doel om u nauwkeuriger in te laten schatten welke belegging voor u het meest rendabel is.

Wat is de rentecurve?

De rentecurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de rendementen van bijvoorbeeld twee obligaties met een verschillende looptijd. Het kan echter ook de verhouding zijn tussen (het gemiddelde) dividendrendement op aandelen en (het gemiddelde) rendement op obligaties. Om de vergelijking zuiver te houden moet het wel qua risico’s (kredietwaardigheid) niet te ver uiteen lopen. De behoefte aan deze vergelijking is ontstaan omdat de interest voor langlopende obligaties normaal gesproken hoger is dan de interest voor dezelfde obligatie met een korte(-re) looptijd. De verklaring ligt in de inflatiecompensatie en compensatie van risico. Deze is normaal gesproken hoger naar mate de lening langer loopt, immers investeerders moeten het geïnvesteerde kapitaal langer missen. Om die compensatie uit de rendementsberekening te houden kunt u de rentecurve gebruiken. U ziet dan exact bij welke obligatie het feitelijke rendement hoger is en wanneer het omslagpunt bereikt wordt.

Welke rentecurves zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten rentecurve. In alle drie de gevallen staat het rendement op de verticale as en de looptijd van de obligatie op de horizontale as. Vervolgens kan er een normale, inverse of vlakke rente ontstaan.

De normale rentecurve: in deze situatie staat er een kromme lijn die in een vlakke bocht omhoog loopt naar mate de obligatie langer loopt. Dit verloop is logisch omdat, zoals hiervoor aangegeven, het rendement op lange termijn normaal gesproken hoger is.

normale rentecurve rente looptijd
normale rentecurve

De inverse of omgekeerde rentecurve: deze rente volgt een omgekeerd patroon. In het begin ontstaat weliswaar de curve, maar deze loopt niet omhoog maar omlaag. Dit betekent dat het rendement op korte termijn juist hoger is.

Omgekeerde of inverse rentecurve rente looptijd
Omgekeerde of inverse rentecurve

De vlakke rentecurve: een derde mogelijkheid is dat het rendement gedurende de looptijd van een obligatie exact gelijk blijft. In dit geval ontstaat er geen curve. Deze situatie is overigens vooral theoretisch.

Vlakke rentecurve rente looptijd
Vlakke rentecurve

Van deze eenvoudige basis is een aantal ratio’s af te leiden. De belangrijkste zetten wij op een rij.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Wat zijn de belangrijkste rentecurve ratio’s?

Een basisgrafiek is uiteraard een goed middel om verder mee te analyseren. Daarom zijn er een aantal rentecurve ratio’s ontwikkeld die nog nauwkeuriger inzicht bieden. We lichten er twee verder toe:

  • vereiste rendement: het vereiste rendement is de minimaal vereiste opbrengst die noodzakelijk is voor investeerders om een obligatie te kopen. Wanneer het vereiste rendement hoger ligt dan de geboden couponrente zal de uitgever van een obligatie een korting op de prijs moeten geven. Anderzijds zal de waarde van de obligatie stijgen als het vereiste rendement lager ligt dan de geboden couponrente. Zo bepaalt het vereiste rendement mede de koers van een obligatie.
  • huidig rendement: deze ratio geeft aan wat het huidig rendement is als een investeerder nu een obligatie koopt en deze voor een jaar vast houdt. Deze wordt berekend door de jaar-interest te delen door de huidige prijs van de obligatie en wordt weergegeven in een percentage. Uiteraard is een belegging voor investeerders alleen zinvol als het huidig rendement hoger is dan de jaarrente uit andere beleggingen met vergelijkbaar risicoprofiel.

Meer over rente, rendement, obligaties en de beurs op het beursforum

Kopafbeelding van Shutterstock

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.