Financiële crisis is weer in aantocht volgens Dr. Doom

bitcoin bubble financiële crisis

Nouriel Roubini, ook wel bekend als Dr. Doom, ziet een grote financiële crisis naderen en heeft daar tien redenen voor. Dr. Doom werd bekend als één van de weinige economen die de grote financiële crisis van 2008 voorspelde. Na de aanstaande crisis zal er een wereldwijde recessie komen. Beleggers hebben nog even de tijd want de crisis zou pas eind 2019 ontstaan.

10 redenen voor nieuwe financiële crisis

Budgettaire stimuleringsmaatregelen in Amerika zijn onhoudbaar. Dit terwijl deze de groei van de Amerikaanse economische groei nog boven de twee procent duwen. Tegen 2020 zullen deze stimuleringen opraken en de groei doen afzwakken.

Oververhitting van de Amerikaanse economie is het tweede punt van zorg voor Dr. Doom. De inflatie komt boven het gewenste doel van de FED uit en waarschijnlijk zal de FED de rentes blijven verhogen. Hierdoor zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk ook in waarde toenemen wat negatief is voor export. Ook in andere belangrijke economiën is de inflatie aan het stijgen en dit komt mede door de stijgende olieprijs.

Handelsconflicten zullen volgens Dr. Doom zeer waarschijnlijk gaan escaleren. Hierbij moeten beleggers denken aan handelsconflicten tussen Amerika aan de ene zijde en China, Europa, Canada en Mexico aan de andere zijde. Dit zal voor minder groei en een hogere inflatie zorgen, een voedingsbodem voor een nieuwe financiële crisis.

Het immigratiebeleid in Amerika is een punt van zorg vanwege de ouder wordende Amerikaanse bevolking. Door het aantal immigranten te beperken zal dit economische groei afzwakken. Er zouden immers meer mensen actief moeten worden op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijven investeringen in vernieuwing en duurzaamheid achter.

Wereldwijde economische groeivertraging zal waarschijnlijk een gevolg worden bij escalerende handelsconflicten. Een onderdeel van de handelsconflicten is het Amerikaanse protectionisme dat invloed kan gaan hebben op andere economieën.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Monetair en populistisch beleid in Europa kunnen voor problemen zorgen binnen de eurozone. Dit is het zesde punt dat Roubini aanhaalde voor een nakende financiële crisis. Door een beperking van het monetair beleid zal de economische groei krapper worden. Populisme kan er voor zorgen dat schuldenproblemen niet worden opgelost met mogelijk als gevolg uittreding van landen uit de eurozone. Een van deze landen kan Italië zijn.

Amerikaanse beurs en andere aandelenmarkten zijn historisch gezien duur. De koers/winst-verhoudingen in Amerika liggen 50 procent boven het historisch gemiddelde, dit is een indicatie van overwaardering. Daarnaast zijn staatsobligaties te duur gezien de lage rendementen en negatieve termijnpremies. Naast de aandelenmarkten en obligatiemarkt zijn er ook problemen op de vastgoedmarkt. In veel landen is al sprake van een bubbel.

Toename van flashcrashes in combinatie met een beperkte liquiditeit op de aandelenbeurzen kunnen bij een correctie voor sterke bewegingen zorgen. Flitshandel en algoritmische handel zullen flashcrashes eerder doen ontstaan en ook versterken.

Het beleid van president Trump is het negende punt van zorg voor een financiële crisis. Trump was al geïrriteerd naar de FED toen de economische groei nog ‘maar’ 4 procent bedroeg. In 2020 is het verkiezingsjaar en dan zal de groei beduidend lager zijn dan nu. De druk op Trump zal toenemen als dit jaar de Democraten de macht grijpen in Huis van Afgevaardigden. Roubini ziet Iran als doelwit van Trump om zich zo in de kijker te spelen bij de Amerikaanse kiezer. Militair ingrijpen zal de olieprijs opstuwen maar ook een naderende wereldwijde recessie verergeren.

Beperkte mogelijkheden maken volgens Roubini ingrijpen bij een nieuwe crisis moeilijk. Fiscale ingrepen zijn beperkt door de enorme overheidsschulden. Het redden van bedrijven in de financiële sector zal ook op verzet stuiten in landen waar populistische bewegingen regeren.

Financiële crisis zal groter worden dan in 2008

Anders dan in 2008 hebben overheden nu minder middelen tot hun beschikking om een crisis te beslechten. Veel landen hebben nog meer overheidsschulden dan in 2008. Daarbij zijn politieke partijen en burgers niet snel bereid om de financiële sector te helpen. Ook de hulp inzetten van een rentedaling zal moeilijk zijn met de historisch lage rentes in veel grote economieën. Volgens Roubini kan een volgende crisis en recessie ernstiger en langer duren dan de financiële crisis in 2008.

Lees meer op het forum in het onderwerp “Wanneer komt er een correctie of beurscrash?”.

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.