>>> Uw advertentie hier? <<<


Beleggen in obligaties, wat u zeker zou moeten weten

Obligaties kopen

Beleggen in obligaties wordt vaak aangeduid als minder risicovol dan beleggen in aandelen. Toch is dat maar beperkt waar. Zoals altijd wordt beleggen gokken als u niet weet wat u doet. Het is belangrijk de markt en belangrijkste risico’s te kennen. In dit artikel leggen we u een aantal risico’s bij beleggen in obligaties uit.

Wat is een obligatie?

Obligaties zijn er in veel soorten en maten. Laat u daardoor niet van de wijs brengen. Een obligatie is namelijk niet meer of minder dan een schuldbekentenis waarin de kredietgever aan de kredietnemer op papier bevestigt dat er een bepaald bedrag geleend is dat op een bepaalde, eveneens vastgelegde, datum zal worden terugbetaald. Tussendoor ontvangt kredietnemer een periodieke rente die ook is vastgelegd. U kunt een obligatie tot de einddatum vasthouden. Tussentijds verkopen kan ook. Obligaties worden uitgegeven door bedrijven en door overheden. Uiteraard hangt van het soort bedrijf of overheid af hoe groot het risico is dat u loopt.

Beleggen in obligaties zonder obligaties

U kunt ook in obligaties beleggen zonder obligaties te bezitten. Dit kan door middel van  zogenaamde optiehandel maar het maakt beleggen in obligaties beduidend risicovoller en is een aparte beleggingsvorm. Ook zijn er tal van ETF’s die hun virtuele mandjes gevuld hebben met specifieke obligaties. Dit kan het risico juist verkleinen vanwege de spreiding.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Risico’s bij beleggen in obligaties

Er zijn bij het beleggen in obligaties 3 grote risico’s te benoemen; het renterisico, het inflatierisico en het kredietrisico. Dit zijn de meest voorkomende risico en wij lichten ze kort voor u toe.

Het renterisico

Obligaties bewegen tegengesteld aan de rentes die banken hanteren. Zodra de rente stijgt daalt de obligatiekoers. Dit risico speelt overigens niet wanneer u een obligatie met couponrente vasthoudt tot uitkeringsdatum. Immers, in dit geval zijn rente en uitkering vast, dus maken marktbewegingen niet uit. Wanneer u echter een obligatie hebt die alle rente op de slotdatum uitkeert is dit exact omgekeerd. Doordat alle rentebetalingen op 1 datum gefixeerd zijn is dit een extra risico bij tussentijdse verkoop. Immers, als u moet verkopen op het moment dat de rente hoog is, is de obligatie ondergewaardeerd.

Het inflatierisico

Het inflatierisico bij beleggen in obligaties is gelegen in het feit dat de rente vooraf vastligt. Omdat obligaties vaak als niet risicovol worden gezien zijn de rentepercentages ook relatief laag. Wanneer de inflatie onverhoopt oploopt is het risico dat de betaling van de obligatie inclusief rente op de expiratiedatum lager is dan het waardeverlies van de aanvankelijke investering door inflatie. Er zijn obligaties te verkrijgen waarin dit risico wordt uitgesloten, maar daar staat een extra vergoeding in de vorm van lagere rente tegenover.

Het kredietrisico bij beleggen in obligaties

Het kredietrisico wordt gevormd door de kans dat de kredietgever een krediet op de einddatum mogelijk niet kan terugbetalen. Er zijn diverse bedrijven die de kredietwaardigheid van andere bedrijven of overheden toetsen. Zij doen dit door bedrijven een rating te geven. Het meest duidelijke kredietrisico is wanneer de kredietgever failliet is voordat de obligatie expireert. Een ander risico is dat de kredietwaardering verlaagd wordt. Hierdoor zal de koers van de obligatie dalen. Zo’n koersdaling kan tot twee andere risico’s leiden; het liquiditeitsrisico en het herinvesteringsrisico.

Het liquiditeitsrisico

Dit risico wil eenvoudig zeggen dat er geen kopers zijn die jouw obligatie willen kopen op het moment dat jij wilt verkopen.

Het herinvesteringsrisico

De kredietgever neemt soms in de obligatie een ‘call-optie’ op. Met deze optie kan hij de obligatie vervroegd inwisselen tegen de dan geldende koers. Stel dat jij een obligatie koopt met een looptijd van 10 jaar en rentepercentage van 4 % per jaar. Na 3 jaar blijkt de rente nog maar 2,5% te zijn. De kredietgever ‘callt’ zijn obligatie en betaalt netjes. Op dat moment is er geen mogelijkheid om voor de resterende 7 jaar te herinvesteren in een obligatie met opbrengst van 4 % per jaar.

Hopelijk gaat u met deze tips en risico-uitleg voorbereid te werk om succesvol te beleggen in obligaties.

Lees meer over obligaties op het obligatie forum >

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.