Olie aandelen hebben voorkeur om in te spelen op olierally

Beleggen in olie ETF

In het wekelijkse commentaar op de financiële markten wierp BlackRock een blik op de olieprijs. BlackRock is één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld met een belegd vermogen van ruim 6,5 biljoen dollar. De olieprijs staat in de belangstelling omdat deze al veel is gestegen. Sinds juli 2017 is de stijgende trend ingezet en volgde er alleen in februari even een terugval. Onderstaande grafiek laat de forse stijging van de olieprijs zien. Olie aandelen krijgen de voorkeur omdat ze nog niet optimaal geprofiteerd hebben van de stijging van de olieprijs.

BlackRock laat weten dat de oliesector wel eens de sector van 2018 kan worden. Hierbij geven ze ook aan dat zij de voorkeur geven aan olie aandelen in plaats van rechtstreeks in het zwarte goud investeren. Daarnaast werd in het wekelijkse commentaar de verwachting uitgesproken dat de VS zich zou terugtrekken uit de atoomdeal met Iran. De Iraanse vrijstelling van olie-sancties zouden hiermee worden opgeheven. Inmiddels heeft president Trump laten weten dat de VS zich terugtrekt. Het wekelijkse commentaar van BlackRock werd echter al voor het besluit van president Trump gepubliceerd.

Brent Crude Oil koersgrafiek afgelopen 2 jaar
Brent Crude Oil koersgrafiek afgelopen 2 jaar

Geopolitieke spanning

De toename van geopolitieke spanningen in de Perzische Golf hebben er mede aan bijgedragen dat de olieprijs veel is gestegen. Hierbij kwam ook nog eens bovenop dat de vraag verder toe nam en het aanbod niet kon volgen. De Amerikaanse zakenbank gebruikt overigens een tool om analistenrapporten en financieel nieuws te screenen. Hierbij viel op dat de piek van de olieprijs samenviel met berichten over de olieprijs.

De zogenaamde risicopremie opgenomen in de olieprijs komt gelijktijdig met besprekingen binnen de OPEC. De OPEC zal verdere besprekingen hebben over het al dan niet verder beperken van de olieproductie. Olie aandelen hebben volgens BlackRock momenteel meer potentieel dan direct in de olieprijs investeren.

Vervolg na advertentie

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Olie aandelen in plaats van de grondstof

De kans is groot dat de spanningen in het Midden-Oosten verder toenemen, dit zou de olieprijs nog meer opdrijven. De verder groeiende wereldeconomie zal ook zijn invloed hebben op een hogere prijs. In juni zal de OPEC besluiten of de productiebeperkingen van kracht blijven. Een verder stijgende olieprijs kan nadelig zijn voor de groei van de wereldeconomie. Al verwacht BlackRock dat de impact beperkt blijft. De invloed op inflatiecijfers zal ook beperkt blijven.

Beleggers  die interesse hebben in de oliesector zouden volgens BlackRock het beste kunnen kiezen voor aandelen. De olieprijs is sterk opgelopen maar olie-gerelateerde aandelen bleven nog achter. Deze trend lijkt zich echter te keren in het voordeel van de olie aandelen. Deze kunnen nog in waarde toenemen om de stijging van de olieprijs bij te benen. Een voordeel van oliebedrijven is de focus op kapitaaldiscipline. De uitgaven zullen niet gelijkmatig stijgen met de inkomsten dankzij een olierally. De extra cashflow komt zelfs vaak ten goede van de aandeelhouders van olie aandelen. Dit kan in de vorm van dividend of aandeleninkoopprogramma’s. De meeste oliebedrijven gingen uit van een gemiddelde olieprijs in 2018 van $50. Inmiddels koerst de Brent olie ongeveer 50% hoger.

Toch zijn er ook risico’s volgens de zakenbank. Zo kunnen olieprijzen onder druk komen. Een grote schalieproductie in de VS of een dalende vraag kunnen aanleidingen zijn. Een sterker wordende dollar kan ook druk geven op de olieprijs.

Lees ook: beleggen in olie met een ETF

Bezoek het beursforum en volg uw favoriete aandelen en grondstoffen

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.