De zekerheid van risicospreiding

risicospreiding

Waar u vroeger geld spaarde om een ‘appeltje voor de dorst’ opzij te zetten voor bange tijden, is de spaarrekening een achterhaald idee geworden. Hebt u een klein kapitaal bijeen gespaard en dit op een spaarrekening gezet, dan is de kans bijzonder klein dat uw vermogen groeit. Sterker nog, de kans is groter dat uw vermogen slinkt door de inflatie en de belastingen. De geldontwaarding eet dagelijks een gedeelte van uw appeltje op, en de Belastingdienst belast uw gespaarde vermogen ook nog eens. Zo blijft er weinig over voor het moment waarop de dorst komt.

Dit kunt u voorkomen door uw kapitaal aan het werk te zetten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die nagenoeg allemaal online bekeken en ingeschakeld kunnen worden. De sleutel tot het succes is niet het laten werken van uw kapitaal, maar het spreiden van het risico. Beleggen, investeren en speculeren begint met een goed idee over de risicospreiding binnen uw portefeuille.

Waarom is risicospreiding onmisbaar?

Elke obligatie, elk aandeel en elke investering brengt een bepaald risico met zich mee. Soms zijn deze risico’s van tevoren al goed in te schatten omdat een bedrijf zich bijvoorbeeld op een volatiele markt bevindt waar weinig zekerheid is. Andere keren hebt u het risico niet goed aan zien komen en vallen de aandelen van een onderneming als een kaartenhuis in elkaar door een gevaarlijk product dat teruggehaald moet worden. Het is belangrijk om in te zien dat er geen zekerheid is wanneer u met uw vermogen actief wordt op de kapitaalmarkten.

U kunt echter tot op bepaalde hoogte wel zorgen voor een basis van zekerheid. Dit doet u door niet al uw kapitaal in te zetten op één investering, één bedrijf of één grondstof. Wilt u meer zekerheid hebben, dan kiest u voor risicospreiding. In de praktijk betekent dit dat u het vermogen opdeelt. Hierbij kiest u verschillende manieren om het geld te laten werken, of u kiest een bredere portefeuille binnen de aandelenmarkt, effectenbeurs of de valutahandel.

Door uw vermogen op te delen over een groter aantal investeringen, beleggingen en aandelen verkleint u de kans op een plotseling groot verlies. Op die manier kan uw vermogen gewoon met u meegroeien.

Belangrijke punten bij risicospreiding

Wanneer u aan het werk gaat met risicospreiding, is het goed om in de gaten te houden dat dit geen eenmalig proces is. Hebt u een verdeling gemaakt binnen uw portefeuille aan de hand van percentages of absolute bedragen, dan is het goed om dit te monitoren. Na verloop van tijd is de verhouding immers vergroeid. Bepaalde investeringen en aandelen zijn harder gegroeid in waarde dan andere assets. Door een vaste tijd te prikken, bijvoorbeeld maandelijks, kunt u op tijd ingrijpen en uw risicomanagement bijsturen.

Wilt u actief gaan beleggen, investeren en aandelen kopen, dan kan het veel werk zijn om met regelmaat te kijken wat de waarde van uw portefeuille gedaan heeft de afgelopen tijd. Ook is het niet altijd even gemakkelijk om adequaat in te springen op veranderingen die plaatshebben op de markt. Daarom kiezen veel mensen voor het fondsbeleggen. Dit kan zo groot of klein als u zelf wilt. Door te kiezen voor een fonds dat voldoet aan uw eisen en waarden, kunt u een persoonlijk traject kiezen.

Aandelen en effecten aankopen in fondsen is niet uitsluitend geschikt voor mensen met een enorm kapitaal. Het kan bijzonder geschikt zijn voor de kleinere investeerders die een veelzijdige portefeuille willen hebben. De kosten van het fondsbeleggen zijn in de meeste gevallen gemakkelijk af te strepen tegen de opbrengsten, zeker wanneer u kiest voor een goed fonds. Zo hoeft u niet constant de koersen en grafieken in de gaten te houden om te zien wat er precies gebeurt met uw appeltje voor de dorst.

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.