Technische analyse met moving averages (+Galapagos als voorbeeld)

technische analyse

In de wereld van technische analyse zijn moving averages één van de meest gebruikte indicatoren. Aan de hand van een moving average, ook wel voortschrijdend gemiddelde genoemd, zijn trends en ontwikkelingen beter te herkennen. In plaats van dag tot dag te vergelijken kijkt men naar een langere periode waarbij de 50 en 200 daags veelgebruikt zijn. In dit artikel komen de verschillende soorten moving averages aan bod en wat het precies is.

Verschillen tussen moving averages

Bij de moving averages zijn veel varianten en bijna allemaal zijn ze afgeleid van één van onderstaande begrippen.

SMA – Dit staat voor Simple Moving Average wat een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is. Dit komt er op neer dat het een gemiddelde is van een x aantal perioden zoals dagen, weken, etc. Bij de SMA is de weging van elke periode even zwaar.

WMA – Dit staat voor Weighted Moving Average. Zoals de naam al zegt is dit een gewogen voortschrijdend gemiddelde waarbij de meest recente periodes het meeste wegen en dus het belangrijkste worden geacht. De weging van de periodes is lineair opgezet waarbij elke periode later dezelfde weging afneemt. Recente ontwikkelingen in de koers hebben dus een grote invloed op dit gemiddelde.

EMA – Exponential Moving Average is exponentieel gewogen. Net als WMA hebben oudere periodes minder invloed maar neemt de invloed exponentieel af hoe ouder de periode is.

Vervolg na advertentie


Goed(-koop) beleggen? (klik voor info)

Technische analyse met MA50 en MA200

Wie regelmatig technische analyses ziet zal waarschijnlijk de termen MA50 en MA200 tegenkomen. Dit zijn veelgebruikte voortschrijdende gemiddelden. Het getal geeft aan over welke voorgaande periode het voortschrijdend gemiddelde is gemeten. Zo is de MA50 het 50 daags voortschrijdend gemiddelde en de MA200 het 200 daags voortschrijdend gemiddelde. Met name de MA200 wordt gezien als een belangrijke indicator. Deze kan ofwel een steun zijn maar ook een weerstand.

Omdat veel beleggers technische analyse toepassen werkt het een beetje als kuddegedrag of self fulfilling prophecy. Zeker wanneer bepaalde indicatoren veel worden gebruikt zal er ook naar gehandeld worden. Als veel beleggers het 200 daags voortschrijdend gemiddelde als belangrijk zien houden zij ook rekening met orders. Daalt bijvoorbeeld een koers richting de MA200 dan zijn er kopers te verwachten omdat zij deze grens als steun zien.

Hoe toe te passen?

Nu is het de kunst om deze indicatoren toe te passen. De moving averages laten zien wat de trend is en wanneer er bijvoorbeeld een omslag komt in een trend. Een groot verschil tussen de MA50 en MA200 is de bewegelijkheid van de grafieken. Zo zal de MA50 veel sneller reageren op schommelingen van de koers in vergelijking met de MA200. In onderstaande grafiek zijn de MA50 en MA200 uitgezet voor de koers van Galapagos. Met de aanduidingen in cijfers is aangegeven wat u op dat moment kon met de MA50, MA200 of beiden.

technische analyse moving averages Galapagos
Technische analyse met moving averages voor Galapagos
  1. De MA50 draait van stijgend naar dalend en daarbij daalt de koers door de MA200. De MA200 is doorgaans een belangrijke steun en een daling door deze grens zorgt vaak voor een (tijdelijke) verdere daling.
  2. De daling van de MA50 neemt af en keert daarna, een signaal dat de koers waarschijnlijk weer zal herstellen.
  3. Van november tot maart blijft de koers lange periodes dicht in de buurt van de MA50, mede omdat veel beleggers deze indicator toepassen.
  4. Na een lange stijging neemt de stijging van de MA50 af. De koers daalt door de MA50 wat zwakte aangeeft. De afname van de stijging van de MA50 wordt gevolgd door een omslag naar dalen.
  5. Na de verslechtering bij punt 4 is de MA200 de volgende steun. De koers weet hier dan ook steun te vinden.

Aanvullend komt de koers nu op een punt dat de MA200 al opwaarts is doorbroken. De MA50 ligt nog een fractie hoger. Mocht deze ook worden doorbroken dan zal dit waarschijnlijk worden vervolgd met een verdere stijging van de koers. De moving averages kunnen ook zorgen voor weerstand. De komende weken zullen vanuit oogpunt van technische analyse spannend zijn voor Galapagos. Daarnaast kan technische analyse in één klap overhoop worden gegooid door nieuws. Zeker bij biotechs kan nieuws vaak voor grote schommelingen zorgen.

Meer lezen over TA en Galapagos, bezoek het beursforum >

 


Direct het laatste beursnieuws: