Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.

Surprise index, mogen beleggers een correctie verwachten?

Citigroup Economic Surprise Index CESI happy disappointed face

Een nogal onbekende indicator is de Economic Surprise Indicator. Deze is in het leven geroepen door Citigroup. De indicator draagt dan ook de naam Citigroup Economic Surprise Index, afgekort met CESI. In combinatie met economische data van Bloomberg wordt de index berekend en bijgehouden. De index meet of macrocijfers wel of niet voldoen aan de verwachtingen. In het Nederlands is de term verrassingsindex of verrassingsindicator ook veel gebruikt.

De surprise index maakt een vergelijking tussen verwachtingen van economen en analisten over belangrijke macrocijfers en de uiteindelijke cijfers. Loopt de grafiek van de surprise index op dan zijn de werkelijke cijfers beter dan de verwachtingen. Neemt de grafiek af dan vallen de werkelijke cijfers tegen in vergelijking met de verwachtingen. Citigroup publiceert verschillende surpise indexen want zo zijn er aparte indexen voor onder meer Europa, Amerika en Japan.
Macrocijfers gecombineerd in een grafiek

Dagelijks verschijnen er macrocijfers, denk hierbij aan olievoorraden, consumentenvertrouwen, huizenprijzen, cijfers over de arbeidsmarkt, etc. Deze cijfers hebben een grote invloed op hoe de beurzen zich evolueren. Goede cijfers worden vaak vertaald naar stijgende koersen, slechte cijfers zorgen vaak voor dalende koersen. Daarnaast hebben analisten verwachtingen en bij grote afwijkingen van de cijfers reageren de beurzen sterker.

Om deze grote hoeveelheid van data te verwerken kwam Citigroup met de surprise index. Hoe verrassend zijn de werkelijke cijfers ten opzichte van de verwachtingen? Met behulp van de index, uitgezet in een grafiek, zien beleggers of de tendens positief of negatief is. Onderstaande grafiek laat de surprise index voor Amerika zien. Een cijfer van boven de 0 geeft betere cijfers aan dan dat de verwachtingen waren. Een cijfer op of in de buurt van de 0 geeft aan dat verwachtingen en cijfers redelijk overeenkomen. Is de waarde lager dan 0 dan vallen de cijfers tegen ten opzichte van de verwachtingen. Dit laatste is nu al een aantal weken gaande. Mogen beleggers dan een correctie verwachten?

Citigroup Economic Surprise Index CESI
De Economic Surprise Index voor Amerika

Surprise index VS en Europa

Amerikaanse macrocijfers vallen dus al enige tijd tegen maar dit is niet direct aanleiding om ongerust te worden. Met het huidige monetaire beleid is er veel geld ingestroomd in de beurzen omdat er nauwelijks alternatieven zijn voor een redelijk rendement. Aandelen blijven dus waarschijnlijk nog favoriet bij investeerders. Geografisch gezien kan de surprise index worden gebruikt om bijvoorbeeld van continent te wisselen. In tegenstelling tot de Amerikaanse doet de Europese surprise index het veel beter, zie onderstaande grafiek.

Citigroup Economic Surprise Index CESI Europe
De Economic Surprise Index voor Europe

Conclusie

De indicator is misschien niet de meest bekende of het meest accuraat. Zo stond de Citigroup Economic Surprise Index in 2011 zelfs meer dan 100 punten in de min. In vergelijking met nu, -44,7, is er nog een hele weg te gaan tot dat niveau bereikt is. Dat de indexen ook erg volatiel zijn maakt het moeilijk om ze toe te passen. De indicator kan dus gebruikt worden als een kanarie in een kolenmijn maar dan wel bij extreme uitslagen.

Bezoek het beursforum >>>