Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.

Wat is EBITDA, EBIT en REBITDA en hoe zinvol is dit?

wat is EBITDA

Elke belegger die kwartaalcijfers of jaarcijfers van een onderneming leest heeft wel eens gelezen over EBITDA. Wat is EBITDA en wat kan een belegger hierbij voorstellen? In dit artikel zal de term EBITDA worden toegelicht en komen de termen EBIT en REBITDA ook aan bod.

Wat is EBITDA?

Voor wie bedrijfscijfers wilt ontleden moet al behoorlijk onderlegd zijn op economisch vlak. Daarbij komen ook nog eens verschillende termen voorbij. EBITDA is één van die termen en de vraag is wat is EBITDA? EBITDA is een afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze term wordt toegepast in de financiële wereld om de operationele kasstroom te benoemen. In het Nederlands komt de afkorting neer op:

Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op goodwill en leningen.

In andere bewoordingen is het een term voor de winst welke een onderneming realiseert met operationele activiteiten. Kosten en opbrengsten van financiering en afschrijvingen worden echter niet meegerekend. Er is ook een kanttekening te maken. Volgens Amerikaanse en Europese boekhoudregels is er geen officiële berekening voor de EBITDA. Hierdoor kunnen bedrijven deze methodiek toepassen zoals zij dat willen.

Vervolg na de advertentie
Hoe zinvol is EBITDA?

Beleggers gebruiken EBITDA vaak om een goed beeld te krijgen van de financiële toestand van een bedrijf. Er ontstaat zo een beter beeld van de bedrijfsactiviteiten. Door van diverse bedrijven uit dezelfde sector de EBITDA te berekenen kunnen ondernemingen beter met elkaar worden vergeleken. Naast dat al werd opgemerkt dat er geen regels zijn voor de EBITDA-berekening is er nog een punt van aandacht. EBITDA houdt geen rekening met cash die het bedrijf verlaat, denk hierbij aan belasting, rente en investeringen.

Warren Buffett en zakenpartner Charlie Munger zijn nogal uitgesproken in hun mening over EBITDA. Zo is op te lezen uit onderstaande quotes:

People who use EBITDA are either trying to con you or they’re conning themselves. Telecoms, for example, spend every dime that’s coming in. Interest and taxes are real costs. – Warren Buffett

I think that, every time you see the word EBITDA, you should substitute the word ‘bullshit’ earnings. – Charlie Munger

Zij vinden beiden het hanteren van EBITDA veel te kortzichtig in het waarderen van een bedrijf. Zo zijn er grote verschillen tussen bedrijven waar zij gevestigd zijn en welke belastingdruk er is. Criticasters noemen EBITDA ook wel het resultaat voordat de cijfers die er toe doen worden meegerekend. De winstgevendheid is niet uit de EBITDA te herleiden en het geeft een vertekend beeld van de kasstromen.

Een beknopte berekening voor bedrijf X van EBITDA naar winst:

EBITDA van 10 miljoen euro

  • Afschrijvingen op vaste activa -2,5 miljoen euro
  • Afwaardering immateriële activa -1,5 miljoen euro
  • Belastingen -1,5 miljoen euro
  • Netto rentelasten -0,5 miljoen euro

Het resultaat is een winst van 4 miljoen euro, toch een groot verschil met de EBITDA van 10 miljoen euro.

Wat is EBIT?

Naast de vraag “wat is EBITDA?” is  is er ook de term EBIT: inkomsten vóór interesten en belastingen. In tegenstelling tot EBITDA zijn van de EBIT wel afschrijvingen op activa, leningen en goodwill afgetrokken. Grofweg komt dit in de buurt van het bedrijfsresultaat. Ook hier is er aandacht nodig voor de interpretatie van het bedrijf dat dit cijfer naar buiten brengt. Voor deze term zijn namelijk ook geen officiële regels.

Wat is REBITDA?

In de afkorting REBITDA is de letter R toegevoegd, de R van recurring. Recurring staat voor terugkerend. Onderdelen die niet terugkerend zijn worden van de EBITDA afgetrokken. Een voorbeeld is wanneer een bedrijf een onderdeel tijdens het boekjaar heeft afgestoten. Of wanneer er een eenmalige last is voorzien. In deze gevallen zal dit niet met de berekeningsmethodiek worden meegenomen in de cijfers.

Bezoek het beursforum >>>