Vrije kasstroom als waarderingsmethode voor aandelen

vrije kasstroom aandeel aandelen bedrijf onderneming

De vrije kasstroom is een bekende waarderingsmethode om bijvoorbeeld verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Menig belegger heeft geen idee wat vrije kasstroom is maar zou er eigenlijk niet omheen kunnen. De vrije kasstroom is het saldo van de verwachte inkomende en uitgaande kasstromen in een bepaalde periode. Deze waarderingsmethode gebruikt men niet alleen om bijvoorbeeld bedrijven binnen een bepaalde sector met elkaar te vergelijken. Het is ook een methode om de bedrijfswaarde te bepalen wanneer men overweegt een bedrijf te kopen.

Betekenis van vrije kasstroom: verschil tussen de ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode.

De nettowinst van een onderneming spreekt de meeste beleggers direct aan. Dit cijfer zegt eigenlijk weinig omdat het gemaskeerd kan worden maar het kasstroomoverzicht echter niet. Het kasstroomoverzicht is te lezen in de meeste kwartaal- of jaarcijfer publicaties van (beursgenoteerde) bedrijven. Het kasstroomoverzicht is het overzicht van de kasstroom, de werkelijke geldstromen die binnen een onderneming binnenkomen en buitengaan.

Aandelen waarderen op basis van de vrije kasstroom

De vrije kasstroom van de onderneming kan worden gedeeld door de beurswaarde. Hiermee kan men beoordelen of een onderneming aantrekkelijk is gewaardeerd. Deze berekening noemt men ook wel cash flow yield, in het Nederlands: kasstroomrendement. Bij deze berekening geeft een hoge yield aan dat het aandeel goedkoop is. Een lage yield indiceert dat het een duur aandeel is. Bij een hoge yield genereert een bedrijf veel cash ten opzichte van de beurswaarde. Een belangrijk onderdeel bij de kasstroomberekening is welk cashbedrag de onderneming verlaat in de vorm van investeringen. Dit geeft een beter beeld dan de post afschrijvingen, welke makkelijk te beïnvloeden is.

Vervolg na advertentie

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Signaal

Omdat de vrije kasstroom zich niet makkelijk laat beïnvloeden kijken beleggers hier liever naar. Zo zullen beleggers terughoudend zijn met bedrijven met een hoge nettowinst en beperkte vrije kasstroom. De ontwikkeling van de vrije kasstroom kan ook een waarschuwing geven. Is er een negatieve of dalende vrije kasstroom dan kan dit aangeven dat het bedrijf in problemen kan komen. Er is een kanttekening want ook de vrije kasstroom kan in beperkte mate gemanipuleerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld leveranciers later worden betaald zodat de kasstroom kunstmatig wordt verhoogd. Investeringen kunnen ook worden beperkt om zo de vrije kasstroom te verhogen.

Vrije kasstroom berekenen

Inmiddels zult u begrijpen dat de nettowinst onvoldoende zegt over de waardering van een onderneming. De nettowinst kan ook jarenlang worden gebruikt voor het financieren van investeringen. Dus alleen de nettowinst onder de loep nemen is onvoldoende. Vrije kasstromen berekenen voor aandeelhouders kan vanuit de nettowinst of vanuit de vrije kasstromen voor het gehele bedrijf:

Vanuit nettowinst:

 • Nettowinst
 • Vermeerderd met afschrijvingen
 • Verminderd met investeringen
 • Verminderd met veranderingen in het werkkapitaal
 • Vermeerderd met nieuw vreemd vermogen
 • Verminderd met afbetaald vreemd vermogen

Vanuit vrije kasstromen voor het gehele bedrijf:

 • Operationeel resultaat
 • Vermeerderd met afschrijvingen
 • Verminderd met veranderingen in het werkkapitaal
 • Verminderd met investeringen
 • Vermeerderd met nieuw vreemd vermogen
 • Verminderd met afbetaald vreemd vermogen
 • Verminderd met rente

Conclusie

De vrije kasstroom is een veel gebruikt middel om te berekenen of een aandeel goedkoop of duur gewaardeerd is. In tegenstelling tot de nettowinst is deze waarde minder goed te beïnvloeden maar dit kan toch plaatsvinden. De ontwikkeling van de kasstroom bekijken over meerdere jaren is beter dan af gaan op een enkel jaar. De waarderingsmethodiek is geen garantie voor toekomstig rendement maar kan wel hulp bieden om (onderling) bedrijven te waarderen.

Bezoek het beursforum >>>

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.