Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.

Olieprijs daalt tot rond de 50 dollar en zet druk op inflatie

olieprijs

De afgelopen maanden kwam er vertrouwen dat de olieprijs weer zou kunnen herstellen. Zo kwamen de OPEC-landen kwamen overeen om de productie te beperken en dit liet de olieprijs langzaam stijgen. Naast de OPEC-landen beloofde ook Rusland de olieproductie te beperken. Vorige week daalde echter de prijs van het zwarte goud voor het eerst dit jaar onder 50 dollar per vat. Stilaan begint de markt te denken dat de ingreep van de OPEC onvoldoende is om de olieprijs te laten stijgen. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de prijs van Crude Oil over de afgelopen 2 jaar zien.

Olieprijs Mini Crude Oil Full0417 Future
Olieprijs Mini Crude Oil Full0417 Future

Herstel olieprijs zorgt ook voor productieverhoging

In het derde kwartaal van 2015 kwam de omslag voor de olieprijs, sindsdien steeg naast de prijs ook de olieproductie. Het vrij recente akkoord van de OPEC-landen lijkt dat niet te kunnen drukken. Uit gegevens van Baker Hughes bleek dat het aantal actieve ‘oil rigs’ (oliebronnen) weer aan het stijgen is. Met name schalieputten in de VS werden weer opgestart en dit zorgt niet voor het door de OPEC gewenste effect. Zo investeert oliereus Exxon Mobil de helft van zijn boorbudget in Amerikaanse schalieprojecten.  Inmiddels bereikten de Amerikaanse olievoorraden ook de hoogste niveaus in 35 jaar. Onderstaande blauwe grafiek laat de olieprijs (crude oil) zien, uitgezet tegen het aantal actieve oliebronnen in wit.

Al met al verwacht men een stijgende vraag naar olie maar veel factoren zijn van invloed op de prijs. Zo zijn enerzijds veel desinvesteringen gedaan waardoor de olieproductie nog niet heel snel veel zal toenemen. Daarnaast is er enerzijds een groeiende vraag vanuit India en China maar een afnemende vraag in veel westerse landen. In westerse landen zijn alternatieve energiebronnen sterk in opkomst en neemt bijvoorbeeld het gebruik van elektrische wagens snel toe.

Inflatie kan onder druk komen te staan

De dalende olieprijs zorgde eerder ervoor dat de inflatie daalde, waar dat vorig jaar een factor was die de inflatie aanjaagde. De door de ECB gewenste inflatie van 2% kwam in beeld maar dreigt nu weer onder druk te komen. De ECB pompte inmiddels al vele miljarden in de eurozone om de inflatie op te krikken naar 2%. Bij het halen van deze doelstelling kunnen kapitaalinjecties worden afgebouwd maar dit lijkt voorlopig niet aan de orde. Dat de olieprijs een sterke factor is in de ontwikkeling van inflatie laat onderstaande grafiek zien.

Praat mee over ontwikkelingen van de prijs van olie of bezoek het beursforum