Kiezen tussen cashdividend of stockdividend, wat heeft uw voorkeur?

Dividendaandelen zijn een goede basis voor een gespreide aandelenportefeuille. Er zijn bedrijven die hun aandeelhouders de keuze geven om te kiezen tussen cashdividend of stockdividend,  de vraag is wat dan het voordeligste is. Het klinkt nogal voor de hand liggend maar per belegger kan de voorkeur verschillen, onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar stockdividend maar daar zitten ook nadelen aan.

Wat is dividend en welke vormen zijn er?

Om te kunnen kiezen uit cashdividend of stockdividend moet u eerst weten wat dividend of een dividenduitkering is en natuurlijk moet het bedrijf waarvan u aandelen heeft dividend uitkeren. Het dividend is de betaling van een deel van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het is voor bedrijven ook mogelijk om dividend uit te keren wanneer er verlies wordt gemaakt, dan kunnen reserves worden aangesproken.

Dividend kan op verschillende manieren worden uitgekeerd en ook een verschillende uitkeringsfrequentie hebben. Er zijn verschillende soorten dividend, zo is er cashdividend waarbij de aandeelhouders geld ontvangen als dividend, bij stockdividend ontvangen de aandeelhouders aandelen en bij een keuzedividend kan de aandeelhouder uit één van beiden kiezen. In het geval van stockdividend moet de belegger wel voldoende aandelen bezitten om op minimaal een heel aandeel uit te komen. Als dat niet het geval is of er blijven nog dividendrechten over naast de te ontvangen aandelen dan worden de dividendrechten omgezet in cash. In sommige gevallen zoals bij Shell kunnen resterende dividendrechten op naam worden gezet en bij een volgende dividenduitkering mogelijk worden omgezet naar stockdividenden.

Vervolg na advertentie


Ga beleggen met een goede broker >

Naast de verschillende vormen van dividend is er ook verschil in de uitkeringsfrequentie van het dividend. De uitkeringsfrequentie is meestal eens per jaar, maar eens per halfjaar of eens per kwartaal komt ook voor. In zeldzame gevallen is er zelfs een maandelijks dividend.

Op de korte termijn kunnen er grote invloeden zijn op de portefeuille van een belegger door het veranderen van koersen of valuta maar het dividendrendement is vaak onderschat ondanks dat het op de lange termijn de grootste invloed heeft op beleggingen. Een eenvoudig voorbeeld is te zien in de onderstaande grafiek, de zwarte lijn geeft de AEX aan vanaf maart 2009 tot op heden. De blauwe lijn geeft de AEX aan waarbij het dividend herbelegd is. De resultaten vanaf maart 2009 tot midden oktober 2015 zijn als volgt, de AEX behaalde een winst van 97,4% en de AEX met herbelegging van dividend kwam uit op 147,7%.

dividend AEX herbeleggen herbeleggingsindex

Invloed van dividend op aandeelkoers

Zoals de meeste beleggers al weten heeft de uitkering van het dividend invloed op de koers van een aandeel. Zo gaat het dividend van de koers af op de ex-dividend datum en wie tot die dag (dus tot en met de handelsdag daarvoor) de aandelen in bezit heeft zal dan dividend ontvangen. Op de ex-dividend datum noteert het aandeel dus ex-dividend, dat komt er theoretisch op neer dat de koers van het aandeel net zoveel verliest als dat er dividend uitgekeerd is. In praktijk is dit echter niet zo omdat de dagelijkse handel in het aandeel natuurlijk verder gaat en de koers kan daardoor nog meer verliezen, minder verliezen of zelfs op winst staan. Aandeelhouders ontvangen op de ex-dividend datum nog geen dividend, dit is meestal enkele weken na de ex-dividend datum en er is geen onderscheid tussen cashdividend of stockdividend. Boekhoudkundig gezien is er bij het bedrijf een transformatie van een deel van het eigen vermogen naar vreemd vermogen aangezien het reserveren van de dividenduitkering een schuld is naar de aandeelhouders.

Cashdividend of stockdividend?

Grote verschillen tussen cashdividend of stockdividend is dat er bij cashdividend een negatief effect op het kapitaal (het eigen vermogen) is maar bij stockdividend kan er verwatering optreden voor de aandeelhouders. Verwatering is het delen van de winst over nog meer (toekomstige) aandelen, een bedrijf kan verwatering voor de aandeelhouders voorkomen met een aandeleninkoopprogramma. Deze verkregen aandelen worden in sommige gevallen dan gebruikt om uit te keren als stockdividend en er is dan geen verwatering.

Op stockdividend is soms het commentaar dat het bedrijf cash binnen wil houden maar wanneer de onderneming aandelen inkoopt om bijvoorbeeld verwatering tegen te gaan dan gaat dit cash binnen houden niet op. Wanneer een onderneming geen aandelen inkoopt voor de uitkering van stockdividend dan zullen er het volgende jaar nog meer aandelen als stockdividend moeten worden uitgekeerd. Dit kan in sommige gevallen er voor zorgen dat het dividend op termijn onhoudbaar wordt.

Als er een keuzedividend is dan kan de voorkeur voor stockdividend handig zijn omdat het herbeleggen van het dividend dan simpel is, immers zij krijgen extra aandelen waarvan ze er toch al in portefeuille hadden. Voor veel beleggers is het ontvangen bedrag in cashdividend niet de moeite om daar nieuwe aandelen mee te kopen. De transactiekosten zijn in veel gevallen verhoudingsgewijs te hoog op het beperkte bedrag cashdividend.

Sommige bedrijven bieden de belegger geen keuze maar telkens als u voor de keuze staat om te kiezen tussen cashdividend of stockdividend moet u zich eigenlijk afvragen of het aandeel op dat moment koopwaardig is. Is het antwoord ja dan kunt u gerust kiezen voor dividend in aandelen. Wanneer het antwoord nee is of u bent afhankelijk van inkomsten uit dividend dan kunt u beter dividend in cash ontvangen. Het kan ook doorslaggevend zijn wanneer de weging van een aandeel of een bepaalde sector in uw portefeuille te groot wordt, dan kunt u beter cash kiezen om hiermee andere aankopen te doen. Soms is er een klein voordeel van een aantal procent dat er meer aan stockdividend wordt uitgekeerd dan cashdividend, dit kan ook een reden zijn om voor stockdividend te kiezen.

Aan stockdividend kleeft ook een risico en dat is namelijk het risico dat de koers daalt (stijgen is natuurlijk ook mogelijk). Stel dat bijvoorbeeld Shell het aantal aandelen vast stelt dat een belegger ontvangt aan stockdividend en de betaling volgt pas 1 à 1,5 maand later. In de tussentijd kan het aandeel dalen en zal de belegger in waarde minder dividend ontvangen.

Hoe kiest u tussen cashdividend of stockdividend?

Er moet natuurlijk wel de keuze zijn dat u kunt kiezen tussen cashdividend of stockdividend maar meestal is er bij uw bank of broker al een standaard keuze gemaakt. De meeste banken en brokers bieden de optie om zelf een keuze te maken, dit is vaak aan te passen in uw persoonlijke voorkeuren en soms zelfs per aandeel. De standaardinstellingen zijn dus aan te passen naar wens. Wanneer u de instellingen niet kunt vinden dan is het aan te raden om telefonisch of per mail contact op te nemen met uw bank of broker. Gaat u bijvoorbeeld kort na ex-dividend het aandeel verkopen dan kan het handig zijn om te kiezen voor een cashdividend anders ontvangt u misschien één of enkele aandelen stockdividend.

Heeft u de voorkeur voor cashdividend of stockdividend en waarom? Lees en discussieer over dit onderwerp op het forum >>>

 

Meer artikelen over dividend:

Weetjes over dividend (deel 1)

Weetjes over dividend (deel 2)

Oppassen voor de dividendval

brokers vergelijken meisje