Helikoptergeld komt snel dichterbij (wat zou u er mee doen?)

Helikoptergeld centrale banken monetair

Steeds vaker komt de term helikoptergeld voorbij maar wat is helikoptergeld en waarom duikt deze term juist nu vaker op? Helikoptergeld is voorlopig nog iets wat alleen op papier bestaat maar bij dit middel dat centrale banken kunnen inzetten krijgt de bevolking geld in de hoop dat de bevolking dit ook gebruikt om de economie te stimuleren. Veel economen bestempelen het als een onorthodox middel maar in een tijd met historisch lage rentes hebben centrale banken niet veel andere middelen over om de economie een impuls te geven.

Waar komt helikoptergeld vandaan?

De Amerikaanse econoom en nobelprijswinnaar Milton Friedman kan de geestelijk vader van helikoptergeld worden genoemd. In het artikel “The Optimum Quantity of Money”, dat in 1969 werd gepubliceerd, beschreef hij deze maatregel die centrale banken in een uiterst geval kunnen gaan toepassen. Hij beschreef de maatregel als een helikopter die boven de bevolking met geld strooit, dit geld zal worden door de bevolking worden opgeraapt en uitgegeven om de economie te stimuleren. De gedachte achter dit weggeven van geld aan consumenten is dat hierdoor prijsstijgingen (inflatie) volgt. Net die inflatie ontbreekt momenteel in de meeste grote economieën. Wanneer u denkt dat Friedman pro centrale banken zou zijn dan heeft u het verkeerd getuige twee uitspraken van hem:

The Great Depression, like most other periods of severe unemployment, was produced by government mismanagement rather than by any inherent instability of the private economy.

If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there’d be a shortage of sand.

Ben Bernanke helicopter benDe term helikoptergeld werd pas decennia later bekend toen ex-voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke de term gebruikte in een toespraak in 2002. Bernanke kreeg hierdoor de bijnaam “Helikopter Ben” (zie bijgevoegde illustratie). Friedman zal het in de praktijk brengen van helikoptergeld helaas niet meemaken aangezien hij in 2006 op 94-jarige leeftijd overleed.

Helikoptergeld in het nieuws

Een land dat vaak voorbij komt wanneer er over helikoptergeld wordt gesproken is Japan. De Japanse centrale bank zou graag de yen minder sterk zien worden om zo beter te kunnen concurreren met andere economieën en de export te stimuleren. Recent werd vanuit het Japanse kabinet nog ontkend dat helikoptergeld ingezet zal worden om de economie te stimuleren. Japan worstelt al langere tijd met deflatie en wil door middel van een economisch stimuleringsplan afrekenen met de deflatie.

In Engeland pleit een groep van 35 economen middels een open brief om huishoudens geld te geven zodat de economie gestimuleerd kan worden en waardoor een renteverlaging niet nodig is (wat juist op de dag van het maken van dit artikel wel gebeurde). De economen pleiten voor het inzetten van helikoptergeld omdat na het Brexit referendum vooruitzichten voor de Britse economie zijn verslechterd. De economen trekken de effectiviteit van kwantitatieve verruiming door middel van de rente verlagen in twijfel. Door de inkomens van huishoudens te verhogen kan de economie gestimuleerd worden.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Een fel tegenstander van helikoptergeld is Jens Weidmann de president van de Duitse centrale bank. Volgens hem zal dit op termijn alleen maar voor meer problemen zorgen waarvoor uiteindelijk de rekening betaald kan worden. Naast kritiek op het geld geven aan de burgers is hij ook kritisch op het beleid van de ECB, de Duitse centrale bank ziet liever een behouden beleid. Weidmann ziet meer de oplossing in het hervormen door overheden dan dat de ECB teveel maatregelen neemt.

Wat zou u doen?

Mocht het ooit zover komen dat u helikoptergeld krijgt zonder beperkingen wat doet u dan hiermee? Bedenk wel dat wanneer u het niet gebruikt om de economie te stimuleren het effect juist averechts is. Stem op onderstaande poll en discussieer mee op het forum (klik hier).

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.