Omslag voor grondstoffen en VS op weg naar recessie?

Recessie VS

Dat grondstoffen een zware tijd doormaken kan gerust een understatement worden genoemd maar wellicht keert het tij zich en zoeken beleggers weer hun heil in deze geplaagde sector. De Bloomberg Commodity Index Total Return is inmiddels een aantal procenten opgeveerd vanaf de all-time low. Deze index bestaat uit een selectie van 22 futures van diverse grondstoffen waarbij de minimale weging in de index 2% is en de maximale weging 15%. Natuurlijk doet de voorlopige opleving van de olieprijs deze index ook goed.

Bloomberg Commodity Index Total Return
Bloomberg Commodity Index Total Return

Bovenstaande grafiek geeft misschien nog niet voldoende overtuiging dat het een begin kan zijn van een ommekeer voor de grondstofsector. Onderstaand diagram geeft aan dat er in een jaar tijd nog niet zoveel cash van investeerders naar grondstofgerelateerde ETF’s is gegaan dan januari 2016.

Instroom van cash naar grondstoffen ETF's trackers
Instroom naar grondstof ETF’s

Renteverhoging in de VS drukt Amerikaanse economie

Afgelopen week was er weer een FED meeting en rentebesluit maar de rente bleef ongewijzigd. Inmiddels bleek afgelopen week ook dat veel Amerikaanse bedrijven te lijden hebben onder de dure dollar. Dit is met name het geval bij bedrijven welke het van export moeten hebben. Een renteverhoging zou de waarde van de dollar waarschijnlijk verder opdrijven. De kans op een renteverhoging bij de volgende meetings is uitgezet in onderstaand overzicht. De markten gingen afgelopen week al niet uit van een rentewijziging maar achten de kans daarop later dit jaar op bijna 70%.

Kans op renteverhoging in de VS
Kans op renteverhoging in de VS

VS op weg naar een recessie?

Op Bloomberg verscheen een bericht dat de kans is toegenomen dat de Amerikaanse economie op een recessie afstevent. Deze aanname werd onderbouwd met 3 grafieken zoals hieronder afgebeeld. Als eerste de staafdiagram die de ontwikkeling van de gemiddelde winst per aandeel (EPS) per kwartaal aangeeft in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Tot het eerste kwartaal van 2015 was er nog een groeiontwikkeling te zien bij de winst per aandeel. Sindsdien is de winst per aandeel afgenomen. In het laatste kwartaal van 2015 was er zelfs een aanname van -7%.

Jaar op jaar winst per aandeel groei recessie VS
Ontwikkeling winst per aandeel per kwartaal

De volgende grafiek is die van de inkoopmanagersindex voor de bedrijvigheid in de industrie (manufacturing PMI) en de diensten inkoopmanagersindex (services PMI). Deze laten beiden een afname van de groei zien. Een waarde boven de 50 staat gelijk aan groei en een waarde onder de 50 staat gelijk aan een krimp. Voor zowel de manufacturing PMI alsmede de services PMI is er een afname van groei, in het verleden kon dit de aanzet zijn naar een recessie (zie de groen/blauwe gebieden in de grafiek).

inkoopmanagersindex fabrieken en diensten
Inkoopmanagersindex industrie en diensten inkoopmanagersindex

Tot slot de credit-spreads, beleggers gebruiken als indicator van de algehele kredietwaardigheid van de private sector. Deze credit-spread is het percentage-punt verschil in opbrengst tussen junk bonds en bedrijfsobligaties en staatsobligaties. In tijden van recessie is deze waarde hoog en inmiddels is deze credit-spread vrijwel gelijk of zelfs hoger als in tijden van crisis, zoals in 2001 en 2007.

Credit spreads tijdens recessies
Credit spreads tijdens recessies