IMF somberder over wereldeconomie en opkomende markten

IMF

Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) voorziet wereldwijd een zwakkere economische groei en toenemende risico’s voor opkomende markten. De prognoses voor de economische groei werden naar beneden bijgesteld naar 3,4% in 2016 en 3,6% in 2017, beide cijfers zijn verlaagd met 0,2 procentpunt (zie onderstaande tabel). Het IMF ziet de grootste risico’s in onder andere de groeivertraging in China, de sterkere dollar en geopolitieke spanningen. Waar de groei van vrijwel alle Westerse economieën bescheiden blijft zullen vooral opkomende markten te maken krijgen met een zwakkere groei ten opzichte van voorgaande jaren.

Economisch adviseur van het IMF, Maurice Obstfeld, verwacht komend jaar grote uitdagingen voor beleidsbepalers waarbij zowel op korte termijn herstel moet worden behaald alsmede rekening houdend met economische groei op de lange termijn. Vooral het vertrouwen onder consumenten kan hier een grote rol in gaan spelen.


Solide groei voor geavanceerde economieën

Het IMF rekent onder andere de VS, de EU, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada tot de ‘geavanceerde economieën. Van dit rijtje zijn de groeiprognoses van de VS ten opzichte van oktober 2015 het meeste afgenomen, namelijk met 0,2 procentpunt voor 2016 en 2017. Aan de ene kant is er nog steeds verbetering te verwachten voor de Amerikaanse huizenmarkt en arbeidsmarkt maar daarentegen drukt de sterkere dollar op resultaten van veel Amerikaanse bedrijven welke afhankelijk zijn van export.

Binnen de EU is Frankrijk een zorgenkindje gezien de afgenomen groeiprognoses maar de EU in zijn geheel zal in 2016 een licht hogere economische groei hebben dan eerder werd aangenomen. De economieën binnen de EU krijgen vooral steun van de lagere olieprijs, een toename van consumptie en het monetaire beleid. Van de ‘geavanceerde economieën’ is de verwachting dat de Japanse economie het minst sterk zal groeien in 2016 en in 2017 zelfs nauwelijks zal groeien.

IMF economische groei wereld EU Brazilië Rusland India China Zuid Afrika
Klik op afbeelding voor grotere weergave

Groeivertraging voor opkomende markten

Zowel opkomende als ontwikkelende economieën krijgen te maken met een nieuwe realiteit van een lagere groei. Hieronder vallen onder andere de BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika. Sinds de financiële crisis in 2008 en 2009 was in 2015 de laagste economische groei met 4% en dit zal licht toenemen in 2016 naar 4,3% en 4,7% in 2017. De onderlinge verschillen tussen deze landen zijn echter groot, zo zal er in Brazilië dit jaar waarschijnlijk een krimp komen van -3,5% terwijl India een groeicijfer zal halen van 7,5%.

Risico’s voor economische groei

Er zijn een aantal risico’s die de wereldwijde economische groei kunnen vertragen of in gevaar kunnen brengen. Opkomende economieën zullen hier het meeste vatbaar voor zijn. Een aantal van de grootste risico’s op een rij:

  • Een groter dan verwachte groeivertraging van de Chinese economie, dit kan nog meer effect hebben op de prijzen van grondstoffen en vertrouwen.
  • Een Amerikaanse dollar die nog duurder wordt kan er voor zorgen dat dit ten koste gaat van opkomende markten, een verdere kapitaalstroom vanuit opkomende markten is dan te verwachten. Daarnaast kunnen bedrijven en overheden in problemen komen die schulden hebben in dollars.
  • Een plotse scherpe stijging van rentes met als gevolg mogelijke problemen voor kwetsbare (opkomende) markten.
  • Toename of eventuele escalatie van geopolitieke spanningen in bepaalde regio’s zoals onder meer het Midden Oosten. Dit kan lokaal zorgen voor afname van toerisme en handel maar mogelijk ook overslaan op de wereldwijde handel.
  • Verdere daling van grondstofprijzen kan veel producenten in deze sector doen omvallen terwijl lagere grondstofprijzen wel weer gunstig zijn voor een lagere kostprijs van (eind-)producten.

Volgens Obstfeld dragen deze risico’s bij aan de volatiliteit op de financiële markten en kunnen bepaalde ontwikkelingen al snel invloed hebben. Met het vooruitzicht van een wereldeconomie die een lagere groei laat zien moeten beleidsbepalers zich richten op groei te verhogen door steunmaatregelen en structurele hervormingen. Economieën zoals Japan en de EU kunnen bijvoorbeeld de arbeidsmarkt verder verbeteren en al gaan inspelen op de komende vergrijzing.

Discussieer mee over de BRICS (klik hier)


Direct het laatste beursnieuws: