Grote kans op nieuwe recessie in VS

Recessie VS JP Morgan

Dat er op afzienbare tijd weer een recessie komt in de VS schatten economen van JP Morgan op 76%. Deze 76% kans op een nieuwe recessie zou opgaan voor de komende 3 jaar. JP Morgan heeft hier voornamelijk statistieken voor gebruikt zoals de winstmarges van bedrijven. Deze winstmarges zijn nu laag en zelfs zo laag dat wanneer deze historisch worden bekeken vrijwel altijd voor een nieuwe recessie zorgden. Niet alleen de winstmarges spelen een rol in de berekeningen van JP Morgan, zo werden ook banencijfers, werkloosheidscijfers en het consumentenvertrouwen uit het verleden onder de loep genomen. Indicatoren voor de industrie waren al somber maar ook de dienstensector geeft tekenen van zwakte.


Het herstel van de Amerikaanse economie in de afgelopen jaren en solide vooruitzichten zullen de Fed waarschijnlijk aanzetten tot een renteverhoging in december. Ondanks dat de Fed positief communiceert over de Amerikaanse economie zien de economen bij JP Morgan een toename van de kans op een recessie. Diverse korte- en langetermijn indicatoren lijken steeds meer het signaal af te geven voor een komende recessie. Enkele van deze indicatoren zijn de Richmond Fed en de ISM-index. De kans op een recessie in de VS binnen 3 jaar acht men bij JP Morgan op 76% kans, kijkt men naar kortere termijnen dan is die kans beduidend kleiner: 48% kans op een recessie binnen 2 jaar, 23% binnen een jaar en 5% binnen de komende 6 maanden.

Risico voor recessie door gedaalde winstmarges

Het meeste risico voor een recessie komt vanuit de gedaalde winstmarges van bedrijven. Historisch gezien was een niveau dat zo laag is als nu een sein voor de start van een recessie binnen enkele jaren. Nu zijn het niet alleen dus de winstmarges die onder druk staan en aanleiding kunnen geven voor een recessie in de VS. JP Morgan gaat uit van meerdere factoren en historische gegevens. Volgens JP Morgan zouden beleggers in hun achterhoofd rekening moeten houden met een recessie maar de kans hierop op korte termijn lijkt nihil.

Onderstaande grafiek geeft de kans op een recessie aan binnen termijnen van 1 t/m 5 jaar.

Lees en discussieer over dit onderwerp (klik hier)

Kans op recessie VS JP Morgan

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.