Weetjes over dividend (deel 2)

Dividend trackers

In het eerste deel van weetjes over dividend kwamen al de volgende onderwerpen aan bod: aandeleninkoopprogramma of dividend, bescherming tegen inflatie en pay-out ratio van een bedrijf. In dit tweede en laatste deel is de focus op de invloed op het totaalrendement, dividenduitkeringen en dat dividend niet vanzelfsprekend is.

Invloed van dividend op het totaalrendement

De invloed van het totaalrendement op de portefeuille van een belegger is te verdelen in 3 factoren namelijk de koerswinst of koersverlies, eventueel het effect van valuta en misschien wel het meest onderschat het dividendrendement. Waarbij koerswinst of koersverlies en het valuta-effect nogal grillig kunnen zijn is normaal gesproken het rendement uit dividenden een constante factor. Het dividendrendement is vaak onderschat bij de meeste beleggers ondanks dat het op de lange termijn de grootste invloed heeft op beleggingen. Een simpel voorbeeld is te zien met onderstaande grafiek, de zwarte lijn geeft de AEX aan vanaf maart 2009 tot op heden. De blauwe lijn geeft de AEX aan waarbij dividenden herbelegd zijn. De resultaten vanaf maart 2009 tot midden oktober 2015 zijn als volgt, de AEX behaalde een winst van 97,4% en de AEX met herbelegging van dividenden kwam uit op 147,7%.

dividend AEX herbeleggen herbeleggingsindex

Over de lange termijn is de rol van dividend bewezen maar op de korte termijn kunnen dividenden ondergeschikt zijn aan de factor koerswinst/koersverlies of valuta aangezien deze twee volatieler zijn. In periodes van dalende beurzen (bearmarkten) blijft dividend vaak behouden waardoor dit de constante factor kan zijn in een beleggingsportefeuille. In de grafiek hierboven is te zien dat het herinvesteren een rente-op-rente effect geeft, op termijn is deze groei (licht) exponentieel.

Vervolg na advertentie

Lees verder na de tabel
Beleggen met zéér aantrekkelijke tarieven
(klik op broker en vraag vrijblijvend informatie aan)
MeXeMDEGIROLYNX
Inbev à €6.000€3,60€4,28€6,00
Extra's o.a.3 maanden
gratis coaching
Geen kosten bij ETF
en turbo kernselectie
Gratis tips en geen
wisselkoersmarge
bekijk hier meer brokers

Dividenduitkering

Dividend kan op verschillende manieren worden uitgekeerd en ook een verschillende uitkeringsfrequentie hebben. Zo is er onderscheid tussen cashdividend, stockdividend of keuzedividend waarbij in het laatste geval de aandeelhouder de keuze kan maken tussen het ontvangen van cash- of keuzedividend. De uitkeringsfrequentie van dividend is voornamelijk eens per jaar, eens per halfjaar of eens per kwartaal. In wat zeldzamere gevallen kunnen dividenden ook eens per halfjaar worden uitgekeerd of zelfs per maand.

De verschillen tussen cashdividend en stockdividend is dat bij cashdividend de aandeelhouder cash ontvangt en bij stockdividend ontvangt de aandeelhouder aandelen. Het uitkeren van stockdividend kan in sommige gevallen voor verwatering zorgen, het betreffende bedrijf kan hiervoor bijvoorbeeld nieuwe aandelen uitgeven. Er zijn ook bedrijven die aandelen inkopen om deze nadien als stockdividend uit te kunnen keren, dit laatste is een sterker signaal naar de aandeelhouder. Het verhogen van het dividend is vaak een positief signaal naar de aandeelhouders aangezien een bedrijf dit wil kunnen handhaven in de toekomst en dus ook over voldoende middelen beschikt om dit dividend uit te keren. Tot slot is er ook nog een bijzonder dividend, soms ook wel speciaal dividend genoemd. Een bedrijf kan dividenden uitkeren als er bijvoorbeeld een onderdeel van het bedrijf is verkocht. De naam zegt het eigenlijk al, een bijzonder dividend is niet iets dat met regelmaat blijft terug komen.

Dividend is niet altijd vanzelfsprekend

Een bedrijf kan beleggers laten delen in de winst dat het bedrijf maakt, dit gaat dan in de vorm van dividend. Zelfs wanneer een bedrijf verlies maakt komt het regelmatig voor dat er toch dividenden worden uitgekeerd. Dividend uitkeren is geen verplichting voor een bedrijf. Een bedrijf kan redenen hebben om geen dividenden uit te keren, zoals het investeren in verdere groei of cash gebruiken om schulden af te bouwen. Naast dat het geen verplichting is voor een bedrijf moet een belegger ook de aandelen bezitten van het bedrijf om in aanmerking te kunnen komen voor het dividend. De aandelen moeten in bezit zijn op het moment dat het aandeel ex-dividend noteert.

Bezoek het beursforum (klik hier)


Direct het laatste beursnieuws: