Weetjes over dividend (deel 1)

Dividend trackers

Dividend is een belangrijk aspect voor de meeste beleggers en daarom halen wij dit onderwerp regelmatig aan. Zo werden al eerder de S&P500 dividend aristocrats verder toegelicht. Een selectie aandelen uit de S&P500 welke bekend staan om een toename van het dividend voor minimaal 25 achtereenvolgende jaren. Daarnaast werd ook gewaarschuwd om niet teveel blind te staren op een (zeer) hoog dividendrendement, dit kan een dividendval zijn. In dit deel eerste deel van twee delen een aantal weetjes over dividend en welke aandachtspunten er zijn.

Aandeleninkoopprogramma of dividend

Een aandeleninkoopprogramma of het uitkeren van dividend zijn twee graag geziene maatregelen van een bedrijf, nog beter is beiden zoals bijvoorbeeld het Belgische Ageas doet. Als een bedrijf aandeelhouders wil belonen kan dat door een aandeleninkoopprogramma of het uitkeren van dividend. Een groot verschil is dat dividend vaak duurzaam is en een aandeleninkoopprogramma vaak iets tijdelijks. Bij het inkopen van aandelen worden het aantal uitstaande aandelen verlaagd en hierdoor stijgt de winst per aandeel. Een hogere winst per aandeel gaat normaal gesproken samen met een koers die toeneemt. Bij het uitkeren van dividend geeft het bedrijf een deel van de winst aan de aandeelhouders, dit kan in stockdividend of cashdividend. Bij stockdividend ontvangen de aandeelhouders nieuwe aandelen en bij cashdividend ontvangt men cash. In sommige gevallen is er een keuzedividend (zoals bij Shell) en kan de aandeelhouder zelf de keuze voor cash- of stockdividend maken.

Vervolg na advertentie


Goed(-koop) beleggen? (klik voor info)

In beide gevallen wordt er meer waarde gecreëerd voor de aandeelhouders maar het uitkeren van dividend is vaak een goed doordacht beleid en zal normaal gesproken ook gehandhaafd worden in de toekomst. Deze handhaving van het dividendbeleid of zelfs een verhoging van het dividend geeft een signaal van stabiliteit en betrouwbaarheid. Daarentegen is een aandeleninkoopprogramma vaak iets wat niet structureel is, dit geeft minder garantie voor de toekomst dan een stabiel dividendbeleid. Het onzekere van een aandeleninkoopprogramma ziet men terug in periodes dat dit vaak voorkomt of juist plots kan stoppen. Zo zijn aandeleninkoopprogramma’s populair op momenten dat beurzen het goed doen, echter deze programma’s stoppen net zo snel weer wanneer beurzen crashen terwijl dividend vaak wel gehandhaafd wordt.

Bescherming tegen inflatie

Geldontwaarding of ook wel inflatie genoemd zien beleggers doorgaans niet graag, al kan een gezonde inflatie ook economische voordelen geven. Beleggers die (deels) inkomen uit aandelen hebben kunnen koopkracht behouden door inflatie zo min mogelijk invloed te laten hebben op hun aandelenportefeuille. Om te zorgen dat geld niet minder waard wordt kunnen dividendaandelen voor bescherming zorgen. Historisch gezien blijken dividendaandelen namelijk de inflatie goed te kunnen bijbenen. Uit onderzoek van BlackRock bleek namelijk dat dividendgroei van 1966 tot en met 2011 redelijk gelijk op ging met de inflatie. Enige voorwaarde is wel dat de inflatie tussen de 2 tot 10 procent moet zitten. Momenteel is de inflatie laag met een recent cijfer van augustus 2015 voor Europa van 0,13%. Mocht de inflatie weer toenemen dan zijn dividendaandelen een aantrekkelijke belegging. Een aandachtspunt is wel dat een bedrijf het uitkeren van dividend kan schrappen dus op een lange dividendhistorie kan bijvoorbeeld al een selectie worden gemaakt.

Pay-out ratio van een bedrijf

De pay-out ratio is het percentage van de winst dat een bedrijf als dividend aan de aandeelhouders zal uitkeren. Een hoge pay-out ratio moet een belegger een signaal geven om het bedrijf beter onder de loep te nemen. Een hoge pay-out ratio is niet altijd een slecht teken wanneer bijvoorbeeld de kasstroom stabiel is. De pay-out ratio ligt vanzelfsprekend tussen de 0 en 100 procent maar kan in uitzonderlijke gevallen zelfs hoger zijn. Dit laatste is echter niet lang houdbaar waarmee dit een gevaar kan zijn voor een betrouwbaar en stabiel dividendbeleid. De berekening van de pay-out ratio met betrekking tot het dividend is als volgt:

Pay-out ratio = (dividend / nettowinst na belasting) x 100%

Sectoren hebben vaak een verschil in pay-out ratio of misschien beter gezegd hebben bedrijven binnen één sector een pay-out ratio dat met elkaar redelijk overeenkomt. Wanneer bedrijven beperkte groeimogelijkheden hebben is de pay-out ratio vaak hoog. Een voorbeeld van bedrijven met over het algemeen een hoge pay-out ratio zijn energie- / nutsbedrijven. Bedrijven die een snelle groei doormaken zullen normaal gesproken weinig uitkeren aan aandeelhouders dus er is dan sprake van een lage pay-out ratio. In plaats van winst uit te keren zal dit gebruikt worden om het bedrijf verder te laten groeien, denk hierbij aan nieuwe investeringen of overnames.

Lees meer weetjes over dividend in deel 2 (klik hier).

Bezoek het beursforum (klik hier)


Direct het laatste beursnieuws: