Een geavanceerde order toepassen

Geavanceerde order thumbnail

Waarschijnlijk zijn de limietorder en marketorder/bestensorder de meest gebruikte orders onder beleggers maar de geavanceerde order is minder bekend. Een aantal van deze orders zullen worden toegelicht in dit artikel die in veel gevallen goed van pas kunnen komen. Het gaat hier om een aantal geavanceerde orders, zoals de stop-loss order, stop-limiet order, een trailing stop order en de bracketlimiet. Niet alle banken bieden de geavanceerde order aan dus voordat u het in de praktijk wilt brengen raadpleeg dan eerst de ordertypes die er beschikbaar zijn.


Stop orders

Stop orders zijn er in twee soorten, namelijk de stop-limiet order en de stop-loss order. Een stop order kan worden ingevoerd om over te gaan tot de koop of verkoop van effecten bij een vooraf ingestelde koers. Deze koers kunt u zelf bepalen en dit zal ook de trigger zijn om de order uit te kunnen laten voeren. Deze koop over verkoop gaat dus automatisch wanneer het koersniveau ( de trigger) geraakt wordt. De twee varianten van deze geavanceerde order worden hieronder verder uitgelegd.

Stop-limiet order

Bij de stop-limiet order zal de order bij het raken van de trigger een normale limietorder worden. U heeft bijvoorbeeld het aandeel X in bezit en wilt deze verkopen. De koers is op dit moment €5 en u wilt verkopen als de koers €6 raakt, naast de trigger van €6 geeft u ook een limiet op van bijvoorbeeld €5,90. Wanneer de koers €6 raakt zal uw order worden geactiveerd en worden verkocht tegen minimaal €5,90 maar niet lager. In het geval van het verkopen van een effect ligt de limiet lager dan de stop en bij het kopen van een effect ligt de limiet hoger dan de stop.

Stop-loss order

Deze order is te vergelijken met de stop-limiet order maar dan met het verschil dat een order als bestensorder naar de beurs gaat en niet als een limietorder. Dit brengt ook een risico met zich mee want de order zal kost wat kost uitgevoerd worden en dit kan soms voor een uitvoering zorgen die minder gunstig is dan u had gehoopt. Omdat dit type order veel wordt toegepast kan het in sommige gevallen ook een versterkend effect hebben in het geval er veel stop-loss orders na elkaar of misschien wel door elkaar worden geactiveerd. Zie een voorbeeld hieronder van General Electric op 24 augustus 2015, mede door een lagere opening werden waarschijnlijk ook kort daarna veel stop-loss orders geraakt. Dit zorgde voor een korte dip tot zelfs $19,20.

Geavanceerde order stoploss General Electric 24 August 2015
Dip van General Electric op 24 augustus 2015

Geavanceerde order die mee beweegt: trailing-stop order

Dit is een geavanceerde order met een stopprijs op een van te voren opgegeven koers of eventueel een percentage onder de huidige koers in het geval van een long positie. Met deze order profiteert u van de koersstijging wanneer u long zit en beperkt u het risico van een koersdaling. Wanneer u short zit profiteert u juist vrijwel optimaal van de koersdaling en zal het risico bij een stijging worden beperkt. Als de koers van het effect stijgt dan stijgt de order mee met het van te voren bepaalde bedrag of percentage. Daalt de koers dan daalt het order niet meer mee waardoor bij verkopen het verlies beperkt kan worden of winst zo scherp mogelijk kan worden veiliggesteld. In het geval van een kooporder kan de trailing-stop order ook worden toegepast. Vergelijk dit met een bergbeklimmer die zich om de zoveel meter zekert zodat hij/zij niet ver kan vallen. Bij de trailing-stop order kunt u vaak de keuze maken tussen enerzijds trailbedrag als een trailpercentage.

Bracketlimiet

Een nogal onbekende geavanceerde order maar wel een order die in veel gevallen handig kan zijn. Deze order kan wederom gebruikt worden in het geval van het plaatsen van een kooporder of een verkooporder. Met deze order stelt u een boven- en ondergrens in en pas bij het bereiken van één van deze grenzen gaat uw order naar de beurs. Twee voorbeelden voor het toepassen van een bracketlimiet:

U heeft aandeel X gekocht op €5 en de koers is op dit moment €6, u wilt enerzijds winst veilig stellen en plaatst bijvoorbeeld een ondergrens in van €5,80 en anderzijds wilt u bij een nog hogere koers winstnemen op bijvoorbeeld €6,50. De bovengrens stelt u dan in op €6,50. Zo heeft u een geavanceerde order die uw winst kan behouden of uw winst zal verzilveren bij een verdere stijging.

Een ander voorbeeld is wanneer u een aandeel wilt kopen wanneer het plots daalt of juist plots stijgt. Een situatie kan zijn in het geval van kwartaalcijfers waarbij de koers van het aandeel sterk kan reageren, zowel omhoog als omlaag. Het aandeel staat te koop voor €10 maar u wilt kopen wanneer het onverwachts daalt naar bijvoorbeeld €9,50 of juist kopen als het plots stijgt naar bijvoorbeeld €10,50. De ondergrens is dan €9,50 en de bovengrens €10,50.

De geavanceerde order bespreken op het forum (klik hier)

 

Direct het laatste beursnieuws: