Ageas: van somber verleden naar een groeiende toekomst

Ageas thumbnail

Ageas verkocht recent zijn Hongkongse dochter voor 1,23 miljard euro, een meerwaarde van 27% ten opzichte van de boekwaarde van net geen 970 miljoen euro. De berg cash van Ageas groeit hierdoor tot bijna 3 miljard. Deze indrukwekkende buffer vertaalt zich naar 15 euro cash per aandeel. Ageas laat een groot deel terugvloeien naar de aandeelhouder met massieve inkoopprogramma’s. Een pleister op de wonde van oude Fortis aandeelhouders. Het bedrijf blijft echter kijken naar opportuniteiten om verder uit te breiden in hun kernmarkten: Azië en Europa. CEO Bart De Smet zegt steeds erg voorzichtig te werk te gaan zodat de beloofde 11% return voor de aandeelhouders verzekerd kan worden.

Evolutie aandeel Ageas

Het aandeel steeg sinds het begin van het jaar met net geen 20 procent. Op 5 augustus werden de halfjaar resultaten gepubliceerd. Sindsdien gaven maar liefst 8 beurshuizen een nieuw koersdoel  aan. Het gemiddelde koersdoel komt uit op 40,54. Er rest volgens deze analisten dus nog een opwaarts potentieel van ongeveer 14%.

Koersgrafiek Ageas (bron: Google finance)

Massa aan cash

Zoals aangehaald in de inleiding, beschikt de verzekeraar over een ruime voorraad cash: 3 miljard euro. De verkoop van hun Hong Kong divisie bracht meer dan 1,2 miljard op. Het bedrijf koopt aandelen terug, inmiddels ongeveer al 20%, en gaat verder uitbreiden. Recentelijk kochten ze AXA Portugal om hun poot daar te versterken.

Inkoopprogramma

Sinds 2009 werd 1/5 van Ageas door het bedrijf terug ingekocht. Op 17 augustus kondigde Ageas een nieuw inkoopprogramma aan van 250 miljoen, lopend tot 5 augustus 2016.

Verschuivingen

Ageas kocht begin augustus AXA Portugal voor 191 miljoen euro, de derde overname van het jaar. Eerder dit jaar breidde het bedrijf uit in Vietnam (14 miljoen euro) en in de Filipijnen (60 miljoen euro). Tijdens de eerste 12 maanden trekt de verzekeraar in ruil voor 50% van de joint venture met EastWest Bank 60 miljoen euro uit. Zoals eerder gesteld werd de divisie Hong Kong verkocht voor ruim 1,2 miljard.

Hogere rente en verzekeraars

Verzekeraars zijn interessant voor beleggers die vrezen voor een renteverhoging. Het is een van de weinige sectoren die er zelfs baat bij zouden hebben. Verzekeraars hebben een gezonde cash flow. Om de waarde van deze berg cash te behouden, worden deze belegd in veilig en liquide staatspapier. Een renteverhoging zou deze cash meer waard kunnen maken. Dit geldt uiteraard alleen maar wanneer de onderliggende economie een renteverhoging aan kan.

Juridisch zwaard van Damocles

Het verleden van Fortis zullen vele beleggers niet snel vergeten. Ageas worstelt met deze zaak en de FSMA oordeelde in maart dit jaar dat het bedrijf misleidend communiceerde over de overname van ABN AMRO. Het bedrijf betaalt hiervoor een lichte prijs van 500.000 euro. De Royal Bank of Scotland eist in een rechtzaak 210 miljoen euro van het drietal Ageas, BNP Paribas Fortis en ABN Amro.

De aangekochte CASHES door BNP Paribas Fortis zullen stap voor stap omgezet naar aandelen van Ageas en dit tot eind 2016. Ageas verwacht dat ruim 1/3 hiervan omgeruild zal worden. Op deze manier zou Ageas boekhoudkundig 50 miljoen euro verdienen. Na omruiling zou de vergoeding die te betalen is aan BNP Paribas Fortis kleiner worden dan initieel ingeschreven is in de boeken. Het grootste voordeel is echter dat er minder rentebelastingen betaald moeten worden. Op dit moment betaalt Ageas per kwartaal de 3-maandelijkse EURIBOR + 20 basispunten op een referentiebedrag van een Relative Performance Note. Als de verstrengeling met het verleden afneemt, zal dit de volatiliteit van resultaten doen afnemen en de liquiditeit in het algemeen verbeteren.

Via het RPN/RPN(I) mechanisme wordt de boekhoudkundige volatiliteit veroorzaakt door  marktveranderingen in de waarde van de CASHES en de onderliggende aandelen Ageas tot op heden aan Ageas overgedragen. Dit veroorzaakte substantiële complexiteit en volatiliteit in de resultaten van Ageas de voorbije jaren. Ervan uitgaande dat BNP Paribas erin slaagt de minimale acceptatiegraad te behalen, zal deze transactie de volatiliteit in belangrijke mate verminderen (in functie van de acceptatiegraad). Bron: Ageas website (klik op CASHES)

Klimaatverandering en effecten op verzekeraars?

De kern van een verzekeringsmaatschappij is risicobeheer. De sector zal zichzelf moeten aanpassen om met klimaatsveranderingen om te gaan. Munich Re berekende dat het aantal klimaatgerelateerde incidenten sinds 1980 verviervoudigde. De verliezen liepen tijdens deze periode op tot 500 miljard Amerikaanse dollar.

Geografische spreiding

Ageas focust zich op Europa en Azië. Op de website is er een interactieve kaart te vinden waarin alle gebieden aan bod komen.

Ageas kaart (bron: landingspagina Ageas.com)

Bart De Smet aan het woord

Als afsluiter noteren we enkele snippets uit een interview met Bart De Smet door de krant de Tijd. De Tijd nodigde CEO Bart De Smet uit om zijn verhaal te doen aan de aandeelhouders. Tijdens een live chatsessie werden lezersvragen op de rustige CEO afgevuurd. Onder meer Homer Bundy en Grepolis, actieve leden op het Beursig forum, stelden enkele inzichtsvolle vragen. Wat volgt is een kleine smaakmaker aan fragmenten uit deze livechat:

Vraag van Homer Bundy over uitbreiding naar Indonesië

De Smet wenst niet op geruchten te reageren, maar zegt dat Indonesië aantrekkelijk is. Er wordt echter steeds op voorhand zeer goed gescreend en dit proces kan jaren in beslag nemen. Om een ‘meaningfull contribution’ toe te brengen aan de groep, moet er een verwachte return van 11% zijn.

Vraag over uitbreiding Indische markt

Momenteel is IDBI Federal Insurance voor 48% in handen van IDBI Bank. De overige 52% is gelijk verdeeld over Federal Bank en Ageas. De regelgeving in India liet tot voor kort buitenlandse investeerders maximum 26% inbreng hebben in Indische bedrijven. Door een aanpassing hiervan wordt het plafond opgetrokken tot 49%. Volgens geruchten exact het percentage waar Ageas op aast. Deze geruchten kunnen dus sinds kort wettelijk gezien bewaarheid worden.

Aandelen inkopen versus dividend

Het management streeft naar verdere uitbreidingen, maar wil voorzichtig te werk gaan. Er wordt gestreefd steeds een zekere buffer cash aan te houden. De CEO zegt 40 tot 50 procent van de winst als recurrent dividend uit te delen. Tezelfdertijd koopt Ageas jaarlijks voor 250 miljoen euro aandelen in. Bart De Smet merkt op dat dit uit wettelijke beperkingen het maximum is. Intussen is sinds 2009 2,9 miljard naar de aandeelhouder teruggevloeid.

Het Fortis-trauma

Ageas probeert de erfenis uit het verleden van zich af te schudden. Momenteel houdt het bedrijf een provisie aan van 130 miljoen euro voor mogelijke claims. Het is belangrijk om op te merken dat een provisie slechts aangelegd wordt wanneer aan twee voorwaarden voldaan is: 1. De betaling is meer zeker dan onzeker en 2. De schade dient kwantificeerbaar te zijn. Verder wordt verwezen naar het deel over de CASHES en RPN(i).

Auteur: ‘Bieraait’

Lees meer over Ageas op het forum (klik hier)

Disclaimer: bovenstaand artikel is geen beleggingsadvies in de zin van posities kopen, houden of verkopen.
Direct het laatste beursnieuws: