Waarom devalueerde China de Yuan en wat zijn de effecten?

China’s zet om de Yuan te devalueren en meer marktvrijheid te geven resulteerde in lichte paniek op de internationale markten. De Chinese overheid handelt op lange termijn. Het land tracht de Yuan om te vormen tot een volwaardige wereldmunt. Ook op kortere termijn geniet China echter van enkele voordelen van een zwakkere Yuan. De export zal mogelijks aanzwengelen en ingezetenen zullen meer moeten betalen voor geïmporteerde producten, wat de eigen markt ondersteunt.

Hoe worden munten beïnvloed: de Yuan en de dollar

Het volgende schema helpt de tekst over wisselkoersen te verduidelijken. In dit voorbeeld is er een vaste wisselkoers van 8,28 Yuan voor 1 Dollar, zoals dat in realiteit was tot 2005. Vanaf dan koos men niet meer voor een vaste wisselkoers, maar voor een mechanisme met een band waarbij dagelijks licht afgeweken mag worden van een gezette referentiekoers. De Yuan is een andere benaming voor de Renminbi.
Wisselkoers China VS
Bron: auteur

Bovenstaand schema is uiteraard een sterke vereenvoudiging, maar het geeft de essentie van het mechanisme weer. Stel dat China een positieve handelsbalans heeft met de Verenigde Staten. Met andere woorden, China exporteert meer naar de VS dan omgekeerd. Stel dat de Amerikaanse economie voor 1000 dollar goederen of diensten uit China heeft gekocht. De Chinese ondernemers willen hiervoor 8288 Yuan krijgen, zoals vastgelegd door de vaste wisselkoers. Stel nu dat de Chinese consument voor 5000 Yuan, of dus 603 dollar, goederen heeft geïmporteerd uit Amerika. De 5000 Yuan in Amerikaanse handen wordt omgezet naar US Dollars. De Chinese ondernemers ontvangen 5000 van de 8288 Yuan, maar komen dus nog 3288 Yuan te kort. Grote bedrijven zouden deze opbrengsten in dollars kunnen blijven aanhouden, maar anderen hebben de eigen munt nodig om bijvoorbeeld lonen te betalen, materieel te kopen, etc… De Chinese centrale bank gaat dan, de vaste wisselkoers respecterend, 3288 Yuan bijprinten (niet letterlijk natuurlijk). Als de Chinese centrale bank niet zou tussenkomen, dan was er een grotere vraag dan aanbod naar de Yuan. De munt zou dan sterker worden zoals afgebeeld op het schema. Met een kleinere hoeveelheid Yuan zou je evenveel dollars kunnen aankopen. Op de balans van de Chinese centrale Bank staat nog een overschot van 397 dollar. Aangezien cash ook voor hen niets oplevert, kopen ze hiermee één van de veiligste en meest liquide instrumenten op de markt: Amerikaans staatspapier. Ze kopen dit zowel rechtstreeks van de overheid als op de diepere secundaire markt. Hiermee verhogen ze de vraag naar deze staatsobligaties, waardoor de Amerikaanse overheid zich steeds goedkoper kan herfinancieren. Tezelfdertijd houdt het de export van China goedkoop. Deze knoop valt dus door politici langs beide kanten moeilijk te ontwarren.

De huidige situatie van de Yuan

WSJ Yuan
Bron: WSJ
De Yuan leverde vorige week bijna 5% in, de zwaarste val sinds 1994. Dagelijks zet de People’s Bank Of China, de Chinese centrale bank, een referentiepunt waarvan 2% naar onder of boven afgeweken mag worden. Deze referentie wisselkoers werd met 1,9% verminderd, waardoor de Yuan devalueerde. De Chinese overheid zegt dit te doen om de munt stabieler en meer onderhevig aan de markt te laten worden.

In het voorbeeld werd Yuan duurder, in de realiteit gebeurde dit duidelijk niet. Nochtans heeft China nog steeds een duidelijke handels surplus ten opzichte van de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Waarom zakte de Yuan dan? Investeerders kunnen de zet van China gezien hebben als een eerste stap in het vrijer maken van hun munt. Door de nog steeds grote populariteit van de betrouwbare dollar, zijn er veel partijen die de Yuan omzetten naar dollar om vervolgens het veilige Amerikaanse staatspapier op te kopen. De vraag naar de US Dollar neemt toe, de waarde stijgt. Voor de Yuan geldt dan logischerwijs het omgekeerde. Wanneer de markt gelooft dat de Yuan nog verder zal afnemen, wordt het natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Investeerders zullen proberen het wisselkoersverlies niet te dragen door hun Chinese munt snel in te ruilen voor de Amerikaanse variant. Afgaand op reactie van de markt lijkt deze kapitaalvlucht te overheersen.

Waarom doet China deze devaluatie?

China haalt verschillende voordelen uit deze zet, niettegenstaande dat er ook risico’s zijn. Een aantal effecten kunnen op korte termijn baat brengen, maar er schuilt een groter plan achter deze beslissing.

Toegang tot het SDR mandje van het IMF
China wil zichzelf als wereldspeler profileren. De Amerikaanse dollar is de belangrijkste ter wereld, en die status brengt veel voordelen met zich mee. Ook de Euro speelt een steeds belangrijkere rol. China wil een volwaardige reservemunt en bedingt een plaatsje in de SDR (Special Drawing Rights) van het IMF. Momenteel zitten in dit mandje de Dollar, de Euro, de Yen en Britse Pond. Om hierop aanspraak te mogen doen moet China een vrijere munt toelaten en interventies beginnen afbouwen. China is op zoek naar de een correcte evenwichtige waarde van de Yuan en wil dat de markt mee beslist in dit proces.

Export aanzwengelen
Een zwakkere munt betekent dat het duurder wordt om te importeren. Chinese consumenten zullen door het prijsverschil buitenlandse producten substitueren door een binnenlandse variant. Omgekeerd worden in andere landen Chinese producten goedkoper. Het afnemen van de import en het toenemen van de export zal een nog sterker handels surplus genereren. China’s sterke groei verhaal begint te tanen, dus een zwakkere munt komt niet ongelegen voor de Chinese exporteurs én overheid.

Export China % GDP
Bron: World Bank

Bovenstaande grafiek geeft de export op BBP (Bruto Binnenlands Product) weer. Deze verhouding daalt om verschillende redenen. Ten eerste ontwikkelt de Chinese binnenlandse markt zich, waardoor een groter deel van het BBP binnenlands opgewekt wordt. Ten tweede exporteert China minder dan vroeger, aangezien de Yuan ondanks deze plotse daling al een hele tijd duurder werd. De nauwe samenhang met de dollar heeft hier uiteraard een grote invloed. In juli viel de export met 8,3% terug op jaarbasis.

Neveneffecten

Veel van de neveneffecten van de Chinese zet zijn negatief voor het land. Duurdere grondstoffen en vluchtend kapitaal zijn niet meteen bevorderlijk. De zwakkere munt moet er echter voor zorgen dat de export aanzwengelt, waardoor de vraag naar grondstoffen niet terugvalt. Een kapitaalvlucht is denkbaarder en gevaarlijker.

Grondstoffen
Zoals in eerdere artikels beschreven, weegt een sterkere dollar op de grondstofprijzen. Als grootste grondstoffenimporteur ter wereld zou dit in principe gunstig zijn voor China. Aan de andere kant worden de meeste grondstoffen zo goed als uitsluitend in dollar verhandeld. Een zwakkere Yuan maakt het importeren van deze grondstoffen dus duurder voor de Chinese producenten, omdat deze eerst omgezet moet worden naar dollar. Voor China zelf betekent de zwakkere Yuan dus mogelijks minder vraag. Er is dus extra druk op de grondstofprijzen.

Deflatie exporteren
Door het devalueren van de munt exporteert China deflatie naar de rest van de wereld. Veel Aziatische munten volgden de Yuan mee naar beneden. Bedrijven uit de rest van de wereld zullen prijsverhogingen misschien uitstellen, om geen marktaandeel te verliezen. Bovendien zorgen dalende grondstofprijzen niet meteen voor inflatie, integendeel. Minder inflatie zou de renteverhoging in de VS verder kunnen uitstellen. Dit mechanisme alleen al verklaart grote veranderingen in de wisselkoersen. Het uitstellen van een renteverhoging zal de dollar doen verzwakken.

Kapitaalvlucht
Een gevaar is dat minder strenge overheidscontrole op de valutamarkt extra kapitaalvlucht in werking kan zetten. China is niet alleen gebouwd op export alleen, maar ook op grote sommen kapitaal. Wanneer er een kapitaalvlucht zou komen, verliest China de belangrijkste component voor economische groei op lange termijn. Als men de indruk krijgt dat China de touwtjes economisch niet meer in handen heeft, zou men massaal kunnen vluchten naar meer veilige munten.

Yuan als reservemunt?

De Chinese overheid schenkt steeds meer aandacht aan de nationale munt. Zoals eerder bericht kadert deze zet van China in een groter plan. Eerder dit jaar werd een verdrag van de BRICS over de New Development Bank uitgevoerd. Deze bank zal een kapitaal van $50 miljard dollar hebben, en wordt mettertijd uitgebreid tot $100 miljard. China gaat ook starten met het uitgeven van oil futures in de eigen munt. Het Russische Gazprom aanvaardt steeds meer betalingen in Yuan. De weg voor China is echter nog lang, aangezien de dollar veruit de belangrijkste munt blijft. Wanneer China een plekje krijgt in de SDR van het IMF naast de Dollar, Euro, Yen en Pond, is het al zeker een eerste overwinning.