Wells Fargo (aandeel uitgelicht)

Wells Fargo thumbnail

Wells Fargo (ticker: WFC) behoort tot de grootste Amerikaanse banken (vijfde naar omvang) en werd in 1852 opgericht door de oprichters van American Express (Henry Wells en William Fargo). De bank staat bekend als één met de hoogste kredietwaardigheid in de VS. Voordat de Eurocrisis had de bank zelfs een triple-A (AAA) rating. In 1998 kocht Norwest Corporation het bedrijf maar de naam Wells Fargo bleef behouden. Wells Fargo richt zich met name op particulieren en heeft bijna 6.000 filialen verspreid in de VS en een hoofdkantoor in San Fransisco. Zie onderstaande afbeeldingen voor een overzicht van de staten waar Wells Fargo gevestigd is.

Vestigingen Wells Fargo VS Amerika
Wells Fargo gevestigd in bijna alle staten in de VS

Naast bank is Wells Fargo ook een bank holding. Het bedrijf richt zich onder andere op de volgende segmenten: particuliere markt en zakelijke markt zoals kredietverstrekking, vermogensbeheer, hypotheken, pensioenen, beleggingsdiensten en beleggingsadvies.

Wells Fargo richt zich ook op kredietverlening aan de andere grote banken in de VS, dit is een groot voordeel doordat strengere regelgeving sinds de financiële crisis investment banking minder lucratief heeft gemaakt. Dit zorgde voor minder winsten bij andere banken waardoor Wells Fargo bijna elk jaar winstgevender was dan hun naaste concurrenten. Ook de hypotheekmarkt die sinds de Eurocrisis weer sterk aantrekt is aantrekkelijk voor Wells Fargo maar met het vooruitzicht van een renteverhoging in de VS is dit ook iets waar een rem op kan komen qua inkomsten. Op de beurs presteerde het aandeel Wells Fargo de afgelopen jaren prima met een verdubbeling in de laatste 3,5 jaar en een (kwartaal-)dividend dat gestaag toeneemt, zie ook onderstaande grafiek.

Grafiek aandeel Wells Fargo
Grafiek aandeel Wells Fargo (2012-2015)

SWOT-analyse voor Wells Fargo

Een SWOT-analyse kennen wij beter als een sterkte-zwakteanalyse en dit is een bedrijfskundig model om sterktes, zwaktes maar ook kansen en bedreigingen goed in beeld te brengen. In dit geval kan het gebruikt worden om het aandeel koopwaardig of juist niet koopwaardig te vinden.


Strenghts (sterke punten) – Wells Fargo is sterk op het gebied van kredietverlening en in de VS leider op het gebied van hypothecaire leningen en auto leases/financieringen. De bank is niet gecompliceerd zoals veel andere banken en één van de meest winstgevende banken in de VS.

Weaknesses (zwakke punten) – Het segment investment banking is relatief groot, dit geeft kansen in goede tijden maar hier liggen ook de risico’s als bijvoorbeeld economische groei zal tegenvallen of zelfs zal krimpen. Wells Fargo haalt ook de meeste winst uit dit segment.

Opportunities (kansen) – Wells Fargo is innovatief met het gebruik van nieuwe technologieën om verbeteringen door te voeren en daarnaast investeert het in kansrijke startups. Het bedrijf staat zelfs bekend om het onderzoeken van de Bitcoin-technologie voor geldoverboekingen welke kostenbesparend en efficiënter kunnen zijn.

Threats (bedreigingen) – De hypotheekmarkt is ook een belangrijk onderdeel van Wells Fargo en hier kan druk komen op de inkomsten en marges wanneer de rente in de VS verhoogd zal worden. Woningeigenaren gaan namelijk niet hun hypotheek herfinancieren tegen hogere tarieven tenzij het niet anders kan.

Disclaimer: bovenstaande analyse is geen beleggingsadvies in de zin van kopen, verkopen of houden.

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.