Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.

Crisis in Griekenland in beeld en cijfers

Crisis in Griekenland Acropolis

De crisis in Griekenland sleept inmiddels heel wat jaren met zich mee en is op dit moment weer erg actueel. De bodem van de staatskas van Griekenland is in zicht en met een aantal geplande afbetalingen voor de boeg brengt dat weer onrust op de beurzen. Eind 2009 begon de ellende met het uitbreken van de eurocrisis, dit gebeurde nadat Griekenland niet meer zelf de schulden leek te kunnen aflossen. Inmiddels bijna 6 jaar later steken problemen nog regelmatig de kop op.

Crisis in Griekenland in beeld en cijfers

Een aantal cijfers over onder andere de Griekse economie en beroepsbevolking kunnen de huidige problemen wat beter verklaren en zelfs een vooroordeel ontkrachten. Om te beginnen met de staatsschuld in verhouding tot het bruto nationaal product, uitgezet tegen een aantal andere landen.

01 Griekse staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product

Om een bekend vooroordeel over “luie Grieken” de kop in te drukken kunt u een kijkje nemen naar onderstaande afbeelding. De staafdiagram geeft weer hoeveel uur een gemiddelde arbeider per jaar werkt. Als de Griekse arbeiders met 2.037 uur al lui genoemd worden, wat te denken van de Nederlandse en Duitse arbeiders die gemiddeld nog niet eens boven de 1.400 uur komen?

02 Aantal uren arbeid per jaar crisis in Griekenland

Een groot probleem voor de Grieken is het aantal ambtenaren dat met name in de periode 1998-2010 enorm is toegenomen. Dit helpt niet direct om de staatsschuld af te bouwen en daarbij hebben ambtenaren in Griekenland een levenslange ambtstermijn, ontslaan gaat dus niet eenvoudig.

03 Aantal ambtenaren in Griekenland crisis in Griekenland

Waar andere landen met een hoge staatsschuld een vrij hoe pensioenleeftijd hebben is Griekenland een uitzondering, zie onderstaande afbeelding. Officieel zouden Grieken met circa 64/65 jaar met pensioen gaan maar in de praktijk ligt dit eerder bij de 61/62 jaar.

04 Gemiddelde pensioenleeftijd crisis in Griekenland

Bovenstaande afbeelding in combinatie met de staatsschuld is een probleem omdat sociale lasten door een relatief kleine groep gedragen moeten worden. Onderstaande afbeelding laat zien wat de verhouding is tussen de beroepsbevolking (gerekend vanaf 15 jaar tot 65 jaar) en niet beroepsbevolking. In werkelijkheid is dit cijfer nog hoger omdat Griekenland kampt met een hoge jeugd werkloosheid en dat er ook veel arbeiders (ruim) voor hun 65e met pensioen gaan.

05 Percentage van niet arbeidsbevolking ten opzichte van arbeidsbevolking 15-65 crisis in Griekenland

Een zeer actueel probleem is het snel teruglopen van deposito’s bij Griekse banken. Grieken halen in grote aantallen hun spaartegoeden op omdat ze onzeker zijn over een goede afloop van de huidige crisis. Ook is er de angst dat spaargeld plots belast kan worden om het land uit verdere problemen te houden, zoals in 2013 ook in Cyprus gebeurde.

07 Deposito's bij Griekse banken crisis in Griekenland

Er is wel een ommekeer geweest in de economische groei in Griekenland, was er de laatste jaren nog een economische krimp, in de eerste 3 kwartalen van 2014 was er een kleine groei. Echter in het 4e kwartaal van 2014 was er weer een krimp (-0,4%) en niet in onderstaande afbeelding meegenomen is de economische krimp van -0,2% in het eerste kwartaal van 2015.

08 Economische groei Griekenland op basis van Bruto nationaal product crisis in Griekenland

Wat voorheen nog een voordeel was voor de Griekse economie was het minder waard worden van de Drachme ten opzichte van andere valuta. Dit was voor met name de export gunstig maar dit ging niet meer op nadat de Euro werd ingevoerd.

10 Waardevermindering Griekse drachme tot het moment van de Euro crisis in Griekenland

 

Volg de crisis in Griekenland op ons beursforum (klik hier)