Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Beleggers ABC - Q


Uw advertentie hier?


Beleggers ABC – Q


Quantitative Easing (QE)

Quantitative Easing laat zich kort gezegd samenvatten als het beleid waarmee Centrale Banken bewust en kunstmatig de marktrente laag houden. Het doel hiervan is het voor particulieren, banken en overheden betaalbaar houden van hun schulden, het niet teveel in waarde laten zakken van hun bezittingen, en het weer op gang krijgen en houden van de economische activiteit. Hierdoor lijkt Quantitative Easing op het eerste gezicht dus goed te zijn voor de economie. En op de korte termijn bekeken is dat ook ontegenzeggelijk het geval: het heeft onmiskenbaar een veel ernstigere economische crisis voorkomen. Maar het voor langere tijd kunstmatig laag houden van de markrente beperkt ook onherroepelijk de voor een vitale markteconomie noodzakelijke ‘creative destruction’ en leidt op termijn onafwendbaar tot het opblazen van oude en nieuwe marktbubbles en -inefficiënties.

Centrale Banken die zich op het pad van Quantitative Easing begeven manoeuvreren dus binnen een wankel evenwicht en staan voor de moeilijke taak om het op het juiste moment weer af te bouwen. Dat juiste moment is per definitie (1) het moment waarop de economie zich weer hersteld heeft van de financiële crisis, of (2) het moment waarop de bijwerkingen van Quantitative Easing gaan uitmonden in het opnieuw opblazen van marktbubbles. Maar:

(1) of de economie zich weer hersteld heeft is juist nu moeilijk in te schatten omdat Quantitative Easing weliswaar de symptomen bestrijdt, maar niet de onderliggende kwaal (zijnde een solvabiliteitscrisis van teveel schulden bij particulieren, banken en overheden ten opzichte van het inkomen). Of de patiënt werkelijk voldoende hersteld is merkt men dus pas indien en zodra het Quantitative Easing medicijn wordt weggenomen.

(2) Door de op Centrale Banken toepasselijke juridische, theoretische en praktische grondslagen zijn Centrale Banken tot nu toe altijd notoir slecht gebleken in het pro-actief ingrijpen in de vorming van marktbubbles.

Kortom, de kansen zijn groot dat Quantitative Easing te lang zal worden ingezet, nieuwe marktbubbles zich zullen gaan vormen en er op termijn een nieuwe, waarschijnlijk zwaardere, economische crisis zal uitbreken. Alsdan zal Quantitative Easing dus op de lange termijn niet goed maar juist slecht voor de economie zijn gebleken. (N.B. Zoals Holland Invest ook in De Basis van het Beleggen uitlegt: een kans of risico is niet per definitie een noodzakelijkheid. Alleen de toekomst zal dus een werkelijk en definitief antwoord kunnen geven op de vraag of de huidige Quantitative Easing goed of slecht was voor de economie. Voor de eigen visie van Holland Invest hierover, zie het toekomstscenario achterin De Basis van het Beleggen (bron en copyright: Holland Invest).

Quote

De hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een bepaald effect op een bepaald moment.

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken

 

DEGIRO LYNX Binck Bolero
Aandelen ING à €1.000 €2,30 €6,00 €8,00 €7,50
Aandelen Inbev €10.000 €5,00 €6,00 €16,00 €15,00
Turbo à €1.000 €2,30 €5,40 €8,00 €7,50
1 calloptie AEX €0,95 €0,99 €2,75 €3,00
Beleg met lage tarieven, klik voor meer informatie

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.