Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Beleggers ABC - B


Uw advertentie hier?


Beleggers ABC – B

Baisse

Een speculant die op korte termijn een koersdaling verwacht, handelt ‘à la baisse’.

Basispunt

Kleinste fluctuatie bij de notering van een rendement. Een basispunt is een honderdste procentpunt (0,01%). Als bijvoorbeeld het rendement stijgt van 1,50% naar 2,30%, neemt het rendement met 80 basispunten toe.

Bear

De bear (beer) staat symbool voor een negatieve/pessimistische (baisse-gezinde) stem­ming op de beurs. Deze term is makkelijk te onthouden door een voorstelling te maken hoe een beer zich verweerd, deze valt aan of verdedigd zich door zich omhoog te richten en hierna te laten vallen. Het tegenovergestelde van bear is bull.


Bear rally

Dit geeft aan dat er een langere periode is waarin aandelen of beurzen dalen, dit kan natuurlijk ook voor een enkel aandeel gelden.

Bear flag

Een bear flag is een patroon in een technische analyse grafiek in de vorm van een vlag. Deze term wordt vaak gebruikt bij technische analyses en om deze (korte) trend te benoemen. De bear flag is te herkennen aan een patroon van een dalende trend (de vlaggenstok) waarna een stijgende trend volgt (de vlag). De bear flag komt vaak terug en kan een signaal zijn dat er na een korte stijging van de koers een snelle koersdaling komt, dit is echter niet altijd een garantie. De snelle koersdaling is te herkennen wanneer in dit geval de ‘vlag’ naar beneden wordt uitgebroken (zie onderstaande afbeelding).

bear flag technische analyse grafiek
Een voorbeeld van een bear flag

 

Bedrijfsobligatie

Dit is een obligatie die wordt uitgegeven door een bedrijf/onderneming.

Beheerkosten

De beheerkosten (zie ook bewaarloon) zijn de kosten die door een bank, broker, fondsbeheerder, beleggingsfonds en/of een vermogensbeheerder worden ingehouden op het belegde kapitaal om de kosten van het beheer te kunnen financieren.

Beheervergoeding

Vergoeding die de fondsbeheerder voor het beheren van het beleggingsfonds in rekening brengt. De beheervergoeding wordt ook wel managementfee genoemd en wordt meestal uitgedrukt als een percentage van het totale fondsvermogen.

Beëindiging notering

Een beëindiging van een notering van een aandeel/fonds kan bijvoorbeeld na het sluiten van een biedingtermijn, waarbij 95% is aan­gemeld, of wanneer een aandeel/fonds van de beurs verdwijnt na bijvoorbeeld een faillissement.

BEL20 index

Dit is de aandelenindex van de twintig belangrijkste Belgische ondernemingen. De combinatie van deze ondernemingen vormen samen de BEL20 en bepalen samen de stand van de BEL20. Al deze ondernemingen staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext Brussel.

Beleggen

Dit is doorgaans geld investeren in onder meer aandelen, effecten, fondsen, grondstoffen, (on-)roerende zaken en edelmetalen om een positief rendement uit te behalen. De termijn hiervoor kan zowel voor de korte als lange termijn zijn. Het rendement kan behaald worden wanneer het belegde product in waarde stijgt of extra inkomsten opbrengt uit bijvoorbeeld dividend of rente.

Beleggingsfonds

De uitgever van het beleggingsfonds zorgt ervoor dat deelnemers een vermogen inleggen zodat de uitgever dit kan beleggen. De uitgever is vaak een bank en deze draagt de zorg voor het te beheren vermogen, hier zijn echter soms ook kosten mee verbonden (zie ook beheerkosten). Een aantal voordelen voor de deelnemers zijn de eenvoud, eventuele spreiding van risico’s, vaak minder kosten en een beheer door een deskundige partij. Een beleggingsfonds investeert meestal in aandelen, obligaties of (on-) roerende zaken. Het doel is om een positief rendement te behalen met minder omkijken naar het product dan wanneer er bijvoorbeeld in aandelen belegd zou worden.

Beleggingshorizon

Uw beleggingshorizon is de periode waarover u wilt beleggen. Belegt u voor een zeer lange periode, bijvoorbeeld 16 jaar of meer, dan zal een forse koersdaling op korte termijn u slechts beperkt treffen. U heeft namelijk nog vele jaren om die tegenslag weer goed te maken. Is uw beleggingshorizon veel korter, dan kunt u zich die koersdaling wellicht niet permitteren. De beleggingshorizon is dus van belang om goed te kunnen bepalen welk soort belegging het beste bij u als belegger past.

Beleggingsmaatschappij

Onderneming die beoogt kapitaal van derden bijeen te brengen en collectief te beleggen, met risicospreiding als oogmerk.

Beleggingsportefeuille

Dit is de samenstelling van het belegde vermogen in onder meer aandelen, obligaties en andere beleggingsproducten. De beleggingsportefeuille is normaliter te zien als een overzicht bij uw bank en/of broker.

Beleggingsprofiel

Een beleggingsprofiel bepaalt welk type belegger u bent en welke beleggingsfondsen het beste bij u passen. Elk beleggingsprofiel heeft een specifieke verhouding tussen beleggen in aandelen en vastrentende waarden (zoals staatsobligaties).

Beleggingsrekening

Op deze rekening worden beleggingsproducten zoals aandelen bij- en afgeschreven. De rekening is een andere rekening dan een betaalrekening en alleen bestemd voor beleggingen en een vrij besteedbaar bedrag voor beleggingen. Deze rekening is er ook voor de administratie van de beleggingsproducten.

Benchmark

Objectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.

Bestedingsruimte

Het bedrag dat u vrij kunt besteden om bijvoorbeeld aandelen te kopen.

Bestens order

Een bestens order (ook wel market order genoemd) is een opdracht om aandelen/effecten te kopen of te verkopen tegen de eerst mogelijke koers. Voor een bestens order hoeft geen limiet ingevoerd te worden en heeft daardoor altijd voorrang op andere orders zoals koersen met een opgegeven limiet.

Beurs

Op een beurs wordt onder toezicht gehandeld in effecten, zoals aandelen, obligaties, opties, futures, warrants en hefboomproducten.

Beursindex

De beursindex is een gemiddelde van een verzameling effecten, enkele voorbeelden van een beursindex zijn de AEX index en de BEL20 index. In deze indexen hebben effecten een weging en het gemiddelde van deze effecten bepalen het cijfer van de index (indexcijfer). Het indexcijfer geeft de algemene stemming op de beurs weer al kan dit cijfer soms vertekend zijn wanneer een effect een uitschieter maakt ten opzichte van de andere effecten.

Beursklimaat

Het beursklimaat staat voor het sentiment op de beurs in een bepaalde periode. Deze periode kan bijvoorbeeld over een week, een maand of een langere periode gaan.

Beurskoers

De beurskoers is de prijs die bepaald wordt van een effect als gevolg van het tot stand komen van een prijs uit vraag en aanbod.

Beurskrach

Een beurskrach is een korte maar zeer sterke daling van koersen op de beurs. Een beurskrach is niet hetzelfde als een bearmarket aangezien een bearmarket over een langere periode gaat. De bekendste beurskrach vond plaats in 1929 in New York. Een recent voorbeeld van een beurskrach was die uit 2008 als gevolg van de kredietcrisis. De AEX index en de BEL20 verloren toen in de eerste week van oktober 2008 ongeveer -25% aan waarde. Een aantal Amerikaanse financiële instellingen gingen toen failliet of werden (deels) genationaliseerd. In de Benelux werd de ban/verzekeraar Fortis van ondergang gered door een nationalisatie.

Beursorder

Een beursorder is een opdracht tot het aan- of verkoop van effecten welke gegeven wordt aan een bank/broker. Tegenwoordig worden de meeste beursorders via internet gedaan maar telefonische beursorders kunnen ook nog gegeven worden.

Beurswaarde

De beurswaarde (zie ook marktkapitalisatie) van een beursgenoteerde onderneming is het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de laatste beurskoers. De beurswaarde is een onderdeel waarop beleggers de koopwaardigheid van de onderneming kunnen bepalen in combinatie met bijvoorbeeld de winstgevendheid van deze onderneming.

Bewaarloon

Het bewaarloon (zie ook beheerkosten) wordt door banken/brokers in rekening gebracht om de onkosten te vergoeden. Met het bewaren van en administreren van effecten zijn kosten gemoeid zoals de administratie, service en bepaalde diensten die ter beschikking worden gesteld door de bank/broker. Overigens rekent niet elke bank/broker een bewaarloon.

Biedkoers (bied)

De biedkoers is het bedrag dat voor een effect wordt geboden. Het tegengestelde van de biedkoers is de laatkoers, wanneer deze tot elkaar komen kan er een beurskoers tot stand komen.

Blue chips

Aandelen van grote, bekende en financieel sterke ondernemingen.

Broker

Broker is de Engelse benaming voor een tussenpersoon/commissionair die het mogelijk maakt om in effecten te kunnen handelen.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit begrip wordt gebruikt als indicator van de totale omvang van de economie van een land.

Bull

De bull (stier) staat symbool voor een positieve/optimistische (hausse-gezinde) stem­ming op de beurs. Deze term is makkelijk te onthouden door een voorstelling te maken hoe een stier zich verweerd, deze valt aan of verdedigd zich door zijn kop omlaag te richten om hierna zijn horens omhoog te stoten. Het tegenovergestelde van bull is bear.

Bull flag

Een bull flag is een patroon in een technische analyse grafiek in de vorm van een vlag. Deze term wordt vaak gebruikt bij technische analyses en om deze (korte) trend te benoemen. De bull flag is te herkennen aan een patroon van een stijgende trend (de vlaggenstok) waarna een dalende trend volgt (de vlag). De bull flag komt vaak terug en kan een signaal zijn dat er na een korte terugval van de koers een snelle koersstijging komt, dit is echter niet altijd een garantie. De snelle koersstijging is te herkennen wanneer in dit geval de ‘vlag’ naar boven wordt uitgebroken (zie onderstaande afbeelding).

bull flag technische analyse grafiek
Een voorbeeld van een bull flag

 

Bull-markt

Markt waarin de koersen stijgen en waarvan verwacht wordt dat deze verder zullen stijgen.

Bull run

Dit geeft aan dat er een langere periode is waarin aandelen of beurzen stijgen, dit kan natuurlijk ook voor een enkel aandeel gelden.

Buy

De term buy wordt gegeven wanneer een onderzochte onderneming koopwaardig is en waarschijnlijk ook beter zal presteren dan bijvoorbeeld de concurrentie. Deze term wordt vaak gebruikt door analisten en naast deze term zijn er ook de termen hold en sell. De term buy staat gelijk aan een koopadvies.

Buy-and-hold strategie

De buy-and-hold strategie is een strategie waarbij beleggers een effect kopen met het doel deze voor de lange termijn te houden.

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken

 

DEGIRO LYNX Binck Bolero
Aandelen ING à €1.000 €2,30 €6,00 €8,00 €7,50
Aandelen Inbev €10.000 €5,00 €6,00 €16,00 €15,00
Turbo à €1.000 €2,30 €5,40 €8,00 €7,50
1 calloptie AEX €0,95 €0,99 €2,75 €3,00
Beleg met lage tarieven, klik voor meer informatie

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.